Arendal

Agderparken Nord

Tomteareal
3 709 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Kombinasjonslokale

Oversikt

Arendal - Agderparken Nord - næringsbygg med god eksponering for langsiktig leietager.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Det kan bygges ca. 2500 m2. som kan fordeles på ett eller flere bygg.

Beliggenhet

Beliggenhet

Tomteområdet Agderparken Nord ligger 5-6 km nord for Arendal sentrum. Nærmeste nabo er Stoa handelssenter. Området ligger kun 8 km på god vei/motorvei fra Morrow. Området har også kort avstand til handelsområdet på Stoa, kort vei til boligområder og handelssentra inklusive regelmessig kollektivtrafikk med buss. Hele området er på ca. 400 daa tomteareal, og grenser til vei og LNF-område.

Offentlige opplysninger

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/443/191:
06.10.1846 - Dokumentnr: 900067 - Rettsbok
Rettsforlik ang. grensen mellom Braastad og Haugasdalen
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


14.04.1849 - Dokumentnr: 900034 - Bestemmelse om beiterett
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


10.01.1868 - Dokumentnr: 905679 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:5
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


15.07.1868 - Dokumentnr: 905680 - Erklæring/avtale
Vedr. skyterenne i Stampefoss m.m.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


03.09.1868 - Dokumentnr: 905681 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:6
Vedr. rådighet over Haugaasdalstjernet og Seljaasdalstjernet
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


06.08.1872 - Dokumentnr: 908689 - Bestemmelse om beiterett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:23
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


06.08.1872 - Dokumentnr: 908689 - Bestemmelse om fiskerett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:8
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


06.08.1872 - Dokumentnr: 908689 - Bestemmelse om beiterett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:9
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


06.08.1872 - Dokumentnr: 908689 - Bestemmelse om beiterett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:10
Bestemmelse om fiskerett
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


06.08.1872 - Dokumentnr: 908689 - Bestemmelse om beiterett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:14
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


06.08.1872 - Dokumentnr: 908689 - Bestemmelse om beiterett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:16
Bestemmelse om fiskerett
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


06.08.1872 - Dokumentnr: 908689 - Bestemmelse om beiterett
Bestemmelse om fiskerett
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


06.08.1872 - Dokumentnr: 908689 - Bestemmelse om beiterett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:18
Bestemmelse om fiskerett
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


19.03.1873 - Dokumentnr: 900145 - Erklæring/avtale
Mutingsbrev vedr. jernmalmanvisning i Braastad utmark.+
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


19.03.1873 - Dokumentnr: 900146 - Erklæring/avtale
Mutingsbrev vedr. jernmalmanvisning i Braastad utmark.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


07.11.1874 - Dokumentnr: 900171 - Bestemmelse om beiterett
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


05.08.1880 - Dokumentnr: 900169 - Bestemmelse om beiterett
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


12.01.1886 - Dokumentnr: 900171 - Bestemmelse om beiterett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:43 Bnr:22
mfl
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


11.01.1887 - Dokumentnr: 900125 - Erklæring/avtale
Rett til brenne av einer, stubber og kvist.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


04.03.1890 - Dokumentnr: 900153 - Bestemmelse om veg
rettighetshaver eierne av Sageneset
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


04.03.1890 - Dokumentnr: 900153 - Bestemmelse om beiterett
Rettighetshaver eierne av Blaagestad
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


15.04.1890 - Dokumentnr: 900151 - Erklæring/avtale
Overenskomst vedr. skyterennen i Stampefoss m.m.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


12.05.1896 - Dokumentnr: 900164 - Bestemmelse om beiterett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:31
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


23.04.1901 - Dokumentnr: 904989 - Bestemmelse om beiterett
Rettighetshaver Olsen, Olaf
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


01.10.1901 - Dokumentnr: 904990 - Rettsbok
Takst vedr. jernbaneanlegget Arendal - Åmli
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


15.10.1901 - Dokumentnr: 904991 - Rettsbok
Takst vedr. jernbaneanlegget Arendal - Åmli
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


05.12.1904 - Dokumentnr: 905003 - Rettsbok
Ekspropriasjonsforretning vedr. jegnbaneanlegget Arendal -
Åmli
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


27.04.1905 - Dokumentnr: 900286 - Skjønn
Ekspropriasjonskjennelse vedr. anlegg av elektrisk
kraftledning fra Evenstad.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


10.08.1909 - Dokumentnr: 900223 - Bestemmelse om beiterett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:33
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


05.09.1911 - Dokumentnr: 900160 - Bestemmelse om beiterett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:37
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


17.11.1911 - Dokumentnr: 900161 - Bestemmelse om beiterett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:37
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


26.02.1924 - Dokumentnr: 900217 - Rettsbok
Voldgiftskjennelse
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


21.10.1926 - Dokumentnr: 900276 - Rettsbok
Voldgiftskjennelse.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


01.12.1930 - Dokumentnr: 900238 - Erklæring/avtale
Vedr. avståelse av grunnrettigheter for Aust-Agder
Kraftverk.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


06.03.1943 - Dokumentnr: 193 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


04.05.1944 - Dokumentnr: 384 - Erklæring/avtale
Vedr. avståelse av vann m.v. til Arendal kommune.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


24.03.1947 - Dokumentnr: 369 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


12.09.1949 - Dokumentnr: 1442 - Skjønn
Bestemmelse om senking/lukking av grøft/bekk
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


15.12.1952 - Dokumentnr: 3209 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:62
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


13.09.1956 - Dokumentnr: 2165 - Erklæring/avtale
Vedr. overdragelse v beiterett
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


03.12.1956 - Dokumentnr: 3063 - Erklæring/avtale
VEDR. SENKING AV LILLEELV.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


22.10.1959 - Dokumentnr: 2959 - Skjønn
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


31.10.1964 - Dokumentnr: 4250 - Skjønn
Vedr. avståelse av grunn til utvidelse av riksveg 390.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


22.03.1968 - Dokumentnr: 1196 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver Aust-Agder Kraftverk.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


25.01.1971 - Dokumentnr: 430 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver Aust-Agder Kraftverk.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


11.10.1972 - Dokumentnr: 6442 - Bestemmelse om vannrett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:11
+estemmelse om vannledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


21.09.1973 - Dokumentnr: 6970 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:102
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


14.02.1979 - Dokumentnr: 1296 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:113
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


14.02.1984 - Dokumentnr: 1372 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver Aust-Agder Kraftverk
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


11.09.1984 - Dokumentnr: 8056 - Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser
Rettighetshaver Arendal kommune.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


02.11.1988 - Dokumentnr: 10572 - Jordskifte
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


05.02.1991 - Dokumentnr: 821 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:130
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


16.07.1991 - Dokumentnr: 4797 - Erklæring/avtale
Minnelig jordskifte-avløsningssak.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


09.12.1996 - Dokumentnr: 8757 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver NSB
NSBs betingelser vedtas
ghetshaver
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


23.09.1997 - Dokumentnr: 7264 - Jordskifte
Sak nr 27/1996
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


10.11.1999 - Dokumentnr: 8641 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:61
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


03.12.1999 - Dokumentnr: 9403 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:43
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


08.10.2003 - Dokumentnr: 7908 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:85
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:129
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:153
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


30.06.2006 - Dokumentnr: 312168 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
bestemmelse om ryddebelte
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


30.11.2006 - Dokumentnr: 595868 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om ryddebelte
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


28.08.2009 - Dokumentnr: 630552 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:106
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


22.02.2010 - Dokumentnr: 135515 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:164
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


15.06.2010 - Dokumentnr: 432563 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:101
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:106
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:164
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


31.10.2011 - Dokumentnr: 892528 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:167
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


21.11.2011 - Dokumentnr: 963615 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:168
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


26.09.2012 - Dokumentnr: 794757 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:169
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


28.11.2013 - Dokumentnr: 1033808 - Jordskifte
Aust-Agder jordskifterett, sak.nr. 0900-2011-0041, Bråstad, gnr, 433 i Arendal.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


10.06.2016 - Dokumentnr: 520775 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:173
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


30.10.2018 - Dokumentnr: 1476984 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


30.10.2018 - Dokumentnr: 1477010 - Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


29.07.2021 - Dokumentnr: 928568 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:61
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


05.01.2023 - Dokumentnr: 15038 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


05.01.2023 - Dokumentnr: 15062 - Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


28.08.2023 - Dokumentnr: 916481 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Arendal Kommune
Org.nr: 940 493 021
Midlertidig dispensasjon fra Plan- og bygningsloven
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


20.11.2023 - Dokumentnr: 1295509 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Arendal Kommune
Org.nr: 940 493 021
Gjelder også gassledning
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


20.11.2023 - Dokumentnr: 1295509 - Bestemmelse om fiber-/data-/telekabel
Rettighetshaver: Arendal Kommune
Org.nr: 940 493 021
Gjelder også elektriske ledninger
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


20.11.2023 - Dokumentnr: 1295509 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Arendal Kommune
Org.nr: 940 493 021
Bestemmelse om vedlikehold
Bestemmelse om erstatning
Gjelder denne registerenheten med flere


20.11.2023 - Dokumentnr: 1295509 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om mur/innhegning
Bestemmelse om beplantning/vegetasjon/hekk
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om overvann m.v.
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


14.12.2023 - Dokumentnr: 1400347 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Næringsmegleren Arendal AS
Org.nr: 927 620 472
Elektronisk innsendt


05.09.2023 - Dokumentnr: 957334 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Elektronisk innsendt


Nøkkelinformasjon

Diverse

Arendal satser bevisst på å legge forholdene best mulig til rette for etablering av ny virksomhet som i stor grad består av mindre industribedrifter, håndverksbedrifter og virksomheter knyttet til lager, engro og transport. Virksomheter som etablerer seg i Agderparken nord – Bråstad oppnår mange fordeler som andre områder savner i dag: Beliggenhet i nær avstand til motorvei E18, kort vei til Agderparken øst – Heftingdalen, Stoa handels- og næringsområde, Arendal lufthavn Gullknapp og Arendal sentrum, samt nærhet til de omliggende kommunene Froland, Grimstad og Tvedestrand. en av de mest eksponerte tomtene mot veien fra Arendal til Froland og nordover,

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/443/191:
06.10.1846 - Dokumentnr: 900067 - Rettsbok
Rettsforlik ang. grensen mellom Braastad og Haugasdalen
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


14.04.1849 - Dokumentnr: 900034 - Bestemmelse om beiterett
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


10.01.1868 - Dokumentnr: 905679 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:5
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


15.07.1868 - Dokumentnr: 905680 - Erklæring/avtale
Vedr. skyterenne i Stampefoss m.m.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


03.09.1868 - Dokumentnr: 905681 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:6
Vedr. rådighet over Haugaasdalstjernet og Seljaasdalstjernet
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


06.08.1872 - Dokumentnr: 908689 - Bestemmelse om beiterett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:23
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


06.08.1872 - Dokumentnr: 908689 - Bestemmelse om fiskerett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:8
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


06.08.1872 - Dokumentnr: 908689 - Bestemmelse om beiterett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:9
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


06.08.1872 - Dokumentnr: 908689 - Bestemmelse om beiterett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:10
Bestemmelse om fiskerett
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


06.08.1872 - Dokumentnr: 908689 - Bestemmelse om beiterett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:14
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


06.08.1872 - Dokumentnr: 908689 - Bestemmelse om beiterett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:16
Bestemmelse om fiskerett
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


06.08.1872 - Dokumentnr: 908689 - Bestemmelse om beiterett
Bestemmelse om fiskerett
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


06.08.1872 - Dokumentnr: 908689 - Bestemmelse om beiterett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:18
Bestemmelse om fiskerett
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


19.03.1873 - Dokumentnr: 900145 - Erklæring/avtale
Mutingsbrev vedr. jernmalmanvisning i Braastad utmark.+
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


19.03.1873 - Dokumentnr: 900146 - Erklæring/avtale
Mutingsbrev vedr. jernmalmanvisning i Braastad utmark.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


07.11.1874 - Dokumentnr: 900171 - Bestemmelse om beiterett
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


05.08.1880 - Dokumentnr: 900169 - Bestemmelse om beiterett
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


12.01.1886 - Dokumentnr: 900171 - Bestemmelse om beiterett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:43 Bnr:22
mfl
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


11.01.1887 - Dokumentnr: 900125 - Erklæring/avtale
Rett til brenne av einer, stubber og kvist.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


04.03.1890 - Dokumentnr: 900153 - Bestemmelse om veg
rettighetshaver eierne av Sageneset
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


04.03.1890 - Dokumentnr: 900153 - Bestemmelse om beiterett
Rettighetshaver eierne av Blaagestad
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


15.04.1890 - Dokumentnr: 900151 - Erklæring/avtale
Overenskomst vedr. skyterennen i Stampefoss m.m.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


12.05.1896 - Dokumentnr: 900164 - Bestemmelse om beiterett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:31
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


23.04.1901 - Dokumentnr: 904989 - Bestemmelse om beiterett
Rettighetshaver Olsen, Olaf
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


01.10.1901 - Dokumentnr: 904990 - Rettsbok
Takst vedr. jernbaneanlegget Arendal - Åmli
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


15.10.1901 - Dokumentnr: 904991 - Rettsbok
Takst vedr. jernbaneanlegget Arendal - Åmli
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


05.12.1904 - Dokumentnr: 905003 - Rettsbok
Ekspropriasjonsforretning vedr. jegnbaneanlegget Arendal -
Åmli
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


27.04.1905 - Dokumentnr: 900286 - Skjønn
Ekspropriasjonskjennelse vedr. anlegg av elektrisk
kraftledning fra Evenstad.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


10.08.1909 - Dokumentnr: 900223 - Bestemmelse om beiterett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:33
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


05.09.1911 - Dokumentnr: 900160 - Bestemmelse om beiterett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:37
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


17.11.1911 - Dokumentnr: 900161 - Bestemmelse om beiterett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:37
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


26.02.1924 - Dokumentnr: 900217 - Rettsbok
Voldgiftskjennelse
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


21.10.1926 - Dokumentnr: 900276 - Rettsbok
Voldgiftskjennelse.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


01.12.1930 - Dokumentnr: 900238 - Erklæring/avtale
Vedr. avståelse av grunnrettigheter for Aust-Agder
Kraftverk.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


06.03.1943 - Dokumentnr: 193 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


04.05.1944 - Dokumentnr: 384 - Erklæring/avtale
Vedr. avståelse av vann m.v. til Arendal kommune.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


24.03.1947 - Dokumentnr: 369 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


12.09.1949 - Dokumentnr: 1442 - Skjønn
Bestemmelse om senking/lukking av grøft/bekk
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


15.12.1952 - Dokumentnr: 3209 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:62
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


13.09.1956 - Dokumentnr: 2165 - Erklæring/avtale
Vedr. overdragelse v beiterett
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


03.12.1956 - Dokumentnr: 3063 - Erklæring/avtale
VEDR. SENKING AV LILLEELV.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


22.10.1959 - Dokumentnr: 2959 - Skjønn
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


31.10.1964 - Dokumentnr: 4250 - Skjønn
Vedr. avståelse av grunn til utvidelse av riksveg 390.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


22.03.1968 - Dokumentnr: 1196 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver Aust-Agder Kraftverk.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


25.01.1971 - Dokumentnr: 430 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver Aust-Agder Kraftverk.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


11.10.1972 - Dokumentnr: 6442 - Bestemmelse om vannrett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:11
+estemmelse om vannledning
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


21.09.1973 - Dokumentnr: 6970 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:102
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


14.02.1979 - Dokumentnr: 1296 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:113
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


14.02.1984 - Dokumentnr: 1372 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver Aust-Agder Kraftverk
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


11.09.1984 - Dokumentnr: 8056 - Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser
Rettighetshaver Arendal kommune.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


02.11.1988 - Dokumentnr: 10572 - Jordskifte
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


05.02.1991 - Dokumentnr: 821 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:130
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


16.07.1991 - Dokumentnr: 4797 - Erklæring/avtale
Minnelig jordskifte-avløsningssak.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


09.12.1996 - Dokumentnr: 8757 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver NSB
NSBs betingelser vedtas
ghetshaver
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


23.09.1997 - Dokumentnr: 7264 - Jordskifte
Sak nr 27/1996
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


10.11.1999 - Dokumentnr: 8641 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:61
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


03.12.1999 - Dokumentnr: 9403 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:43
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


08.10.2003 - Dokumentnr: 7908 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:85
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:129
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:153
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


30.06.2006 - Dokumentnr: 312168 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
bestemmelse om ryddebelte
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


30.11.2006 - Dokumentnr: 595868 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om ryddebelte
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


28.08.2009 - Dokumentnr: 630552 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:106
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


22.02.2010 - Dokumentnr: 135515 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:164
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


15.06.2010 - Dokumentnr: 432563 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:101
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:106
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:164
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


31.10.2011 - Dokumentnr: 892528 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:167
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


21.11.2011 - Dokumentnr: 963615 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:168
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


26.09.2012 - Dokumentnr: 794757 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:169
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


28.11.2013 - Dokumentnr: 1033808 - Jordskifte
Aust-Agder jordskifterett, sak.nr. 0900-2011-0041, Bråstad, gnr, 433 i Arendal.
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


10.06.2016 - Dokumentnr: 520775 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:173
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


30.10.2018 - Dokumentnr: 1476984 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


30.10.2018 - Dokumentnr: 1477010 - Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


29.07.2021 - Dokumentnr: 928568 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:61
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


05.01.2023 - Dokumentnr: 15038 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


05.01.2023 - Dokumentnr: 15062 - Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


28.08.2023 - Dokumentnr: 916481 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Arendal Kommune
Org.nr: 940 493 021
Midlertidig dispensasjon fra Plan- og bygningsloven
Overført fra: Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Gjelder denne registerenheten med flere


20.11.2023 - Dokumentnr: 1295509 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Arendal Kommune
Org.nr: 940 493 021
Gjelder også gassledning
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


20.11.2023 - Dokumentnr: 1295509 - Bestemmelse om fiber-/data-/telekabel
Rettighetshaver: Arendal Kommune
Org.nr: 940 493 021
Gjelder også elektriske ledninger
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


20.11.2023 - Dokumentnr: 1295509 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Arendal Kommune
Org.nr: 940 493 021
Bestemmelse om vedlikehold
Bestemmelse om erstatning
Gjelder denne registerenheten med flere


20.11.2023 - Dokumentnr: 1295509 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om mur/innhegning
Bestemmelse om beplantning/vegetasjon/hekk
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om overvann m.v.
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


14.12.2023 - Dokumentnr: 1400347 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Næringsmegleren Arendal AS
Org.nr: 927 620 472
Elektronisk innsendt


05.09.2023 - Dokumentnr: 957334 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:443 Bnr:174
Elektronisk innsendt


Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: 5B99FDE4-7F55-41E8-AB8E-3BF1DFCCBC1A Kategori: