Porsgrunn -Borgeåsen,Breidablikk,Hovenga,Osebakken

Aaltvedt Park Trinn 2

Prisantydning
2 600 000 kr
Felleskostnader
12 361 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
P-rom
m2
Antall soverom
4
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Tomannsbolig
Bolig Soverom P-rom BRA Totalpris
B5 4 115 ㎡ 5 205 960 kr
B6 4 115 ㎡ 5 205 960 kr
B8 4 115 ㎡ 5 205 960 kr
B9 4 115 ㎡ 5 205 960 kr
B10 4 115 ㎡ 5 205 960 kr

Oversikt

Om eiendommen

Aaltvedt Park. Anerkjent entreprenør og med høy standard - Hovenga. Energieffektive i nytt trivelig boligfelt.

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Ja takk. Begge deler! Du trenger ikke velge mellom byliv og livet på landet. På Aaltvedt Park får du begge deler. Nå bygger vi siste byggetrinn, som vil bestå av 6 enheter i 3 vertikaldelte 2-mannsboliger.

Aaltvedt Park får en god beliggenhet som både er sentral og landlig. Her er det stille og rolig i trygge barnevennlig omgivelser med marka rett på utsiden av døren. Det er kort avstand til Hovenga hvor du finner butikksenter. Det er også kort vei til barnehager, barneskole, ungdomsskole, videregående skoler og universitet i Porsgrunn. Det er flotte turområder i nærområdet med blant annet populære Jarseng med sitt flotte skianlegg på vinteren. Det er også kort vei til Osebro-strøket med restauranter og Porsgrunn sentrum. Området har gode solforhold, og boligene vil ligge i ny blindvei.

Hjemmesiden: https://aaltvedtpark.no/

Innhold

Aaltvedt Park, siste byggetrinn vil bestå av 6 enheter i 3 vertikaldelte 2-mannsboliger. Boligene vil få en gjennomgående høy standard med selvfølgelig levering ihht. Dagens tekniske krav som er TEK 17. Det innbefatter bl.a. Radonsperre i grunn, balansert ventilasjonsanlegg. El-anlegg med NEK400 krav, isolasjon som tilsvarer 20cm i vegg og 30-40cm i tak og vinduer med god energiklasse.

Hver enhet i to-mannsboligen inneholder: 1 et: Integrert garasje med bod, gang, 3 soverom, bad og teknisk rom. 2 et: Stue med åpen kjøkkenløsning, 1 soverom med `walk in closet`garderoberom, bad og overbygget terrasse. Bruksarealet totalt er på 115,1 kvm.

Oppvarming

Vannbåren varme i 1. etasje - forøvrig elektrisk. Ildsted/vedfyring er tilvalg.

Diverse

ORGANISERING
Borettslaget er et selskap og en selvstendig juridisk enhet som er eid av andelseierne. Borettslagets formål er å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett). Laget kan også drive med annen virksomhet under forutsetning av at dette har tilknytning til eiernes borett, for  eksempel ulike former for bomiljø og trivselstiltak. Borettslaget er et selskap med begrenset ansvar. Andelseiernes ansvar er altså begrenset til det fastsatte andelsbeløp og kjøpesum, samt forpliktelser til å betale de løpende felleskostnadene. I utganspunktet skal det være like mange andeler i borettslaget som det er boliger, og hovedregelen er at hver andelseier kun kan eie en andel. Som eier utøver andelseierne sine rettigheter først og fremst ved å delta og stemme på borettslagets generalforsamling, som er lagets høyeste myndighet. Generalforsamlingen velger et styre som skal stå for den daglige driften av borettslaget i samarbeid med forretningsfører.

INNSKUDD
Innskuddet er den delen av kjøpesummen som kjøper må finansiere på egenhånd. Det samme gjelder andelskapitalen til borettslaget og omkostningene.

FELLESGJELD
Finansieringskilden for borettslagets tomtekjøp og oppføring av bygg er normalt tredelt og består av andelskapital, kjøpesum og borettslagets eget  låneopptak (fellesgjeld). Det er kun i forbindelse med stiftelsen av laget at det betales borettsinnskudd. Ved salg av andeler (bolig), betaler kjøper en felles kjøpesum for andel og det borettsinnskudd som er knyttet til andelen. Det vil si markedspris.

VEDTEKTER
Alle borettslag har egne vedtekter fastsatt av generalforsamlingen. De fungerer gjerne som andelseiernes lille lovbok hvor en kan finne fram til sine rettigheter og plikter i laget og få  informasjon om hvordan laget er organisert. I vedtektene finner man også fordelingen av vedlikeholdsplikten av lagets eiendom, inkludert den enkelte bolig. I tillegg er det vanlig at det finnes ordensregler som sier noe om hvordan man skal behandle lagets eiendom og hvordan man på enkelte områder skal forholde seg til sine naboer - alt for å sikre det gode liv i borettslaget.

SIKRINGSFONDET
Borettslaget vil bli tilknyttet Sikringsfondet. Dette gir deg som andelseier en ekstra trygghet. Dersom du bor i et borettslag som er tilknyttet  Borettslagenes Sikringsfond har man en ekstra trygghet. Da er du nemlig med i en ordning hvor andelseierne er sikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke betaler felleskostnadene sine, må boligen selges og Sikringsfondet  dekker de uteblitte felleskostnadene som borettslaget ikke får dekket via salget.

GUNSTIGERE FINANSIERING
Det at borettslaget er med i Sikringsfondet, er også et kvalitetsstempel som er med på å sikre verdiutviklingen av boligene i borettslaget. Bankene legger vekt på om borettslaget er med i en sikringsordning. Det kan bety bedre betingelser på borettslagets felleslån og bedre vilkår for deg som låntaker når du må ta opp lån for å kjøpe en bolig i borettslag.

Alle borettslag som er tilknyttet eller blir forvaltet av et boligbyggelag som er medlem i NBBL, kan sikre seg i Borettslagenes Sikringsfond. Medlemskap kan enten tegnes individuelt av de enkelte borettslag, eller kollektivt gjennom boligbyggelaget de tilhører.

FELLESAREALER/ UTOMHUSAREALER
Hver kjøper vil i tillegg til sin bolig med sitt areal, disponere borettslagets utvendige fellesarealer.

Beliggenhet

Beliggenhet

Aaltvedt Park får en god beliggenhet som både er sentral og landlig. Her er det stille og rolig i trygge barnevennlig omgivelser med marka rett på utsiden av døren. Det er kort avstand til Hovenga hvor du fi nner butikksenter. Det er også kort vei til barnehager, barneskole, ungdomsskole, videregående skoler og universitet i Porsgrunn. Det er fl otte turområder i nærområdet med blant annet populære Jarseng med sitt fl otte skianlegg på vinteren. Det er også kort vei til Osebro-strøket med restauranter og Porsgrunn sentrum. Området har gode solforhold, og boligene vil ligge i ny blindvei.

Tomt

Felles eiet tomt av Borettslaget.

Parkering

I egen intergrert garasje, eller fellesareal.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i ett uregulert område som er en del av kommuneplanen/kommunedelplanen og er avsatt til Plan Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan (13.6.2019), Hensyn landskap Kommuneplan (13.6.2019), Bevaring naturmiljø Kommuneplan (13.6.2019), Ras- og skredfare kommuneplan (13.6.2019), Flomfare Kommuneplan (13.6.2019). Videre er eiendommen en del av reguleringsplan for Aaltvedt bru detaljregulering, 3806 Forslag () Ras- og skredfare, 3806 Forslag () Flomfare og 3806 254 Aaltvet bru (14.6.2018). Reguleringsbestemmelser og planer fås hos megler.

Vi gjør oppmerksom på at på det skal bygges i området, og at det vil på naboeiendommer og i bakkant bygges eneboliger og leiligheter. Kontakt megler for mer informasjon.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Det er følgende heftelse registrert på tomtens grunn bok. Disse følger eiendommen:
Dagboknummer: 1940/401098-1/101 Skjønn. Elektriske kraftlinjer, RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP, BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER. Overført fra: 3806-381/5. Gjelder denne registerenheten med flere. Meglers forklaring: Gjelder utskilling av område. Dagboknummer: 1949/400322-1/101 Erklæring/avtale RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP, BESTEMMELSE OM STOLPER/ TRANSFORMATORKIOSK /LEDNINGER, Overført fra: 3806-381/5, Gjelder denne registerenheten med flere.Meglers forklaring: Det gis rett til å anlegge strøm over grunneiers område. Dagboknummer:1960/401025-1/101 Erklæring/avtale RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP. BESTEMMELSE OM STOLPER/ TRANSFORMATORKIOSK /LEDNINGER. Overført fra: 3806-381/5. Gjelder denne registerenheten med flere. Meglers forklaring: Det gis rett til å anlegge strøm over grunneiers område. Dagboknummer:1962/402765-1/101 Erklæring/avtale Vegvesenets betingelser vedtatt vedr. privat avkjørsel. Overført fra: 3806-381/5. Gjelder denne registerenheten med flere.Meglers forklaring:  Det gis rett til å anlegg veg på gitte villkår for 81/26. Dagboknummer:1974/13141-1/101 Skjønn Underskjønn m/fravikelseskjennelse Sak 17/73B Overført fra: 3806-381/5. Gjelder denne registerenheten med flere.Meglers forklaring: Rettsbok om grenser. Dagboknummer: 1979/4432-1/101 Erklæring/avtale Bestemmelse om kloakkledning Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Overført fra: 3806-381/5 Gjelder denne registerenheten med flere. Meglers forklaring: Kommunen har fått rett til å legge kloakkledning på 81/3 og 81/5 på villkår. Dagboknummer: 1993/14400-1/101 Erklæring/avtale Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Porsgrunn kommune Overført fra: 3806-381/5 Gjelder denne registerenheten med flere. Meglers forklaring: Tinglyst vegrett for porsgrunn kommune. Dagboknummer: 2001/17762-2/101 Bestemmelse om veg. Rettighetshaver PORSGRUNN KOMMUNE. Overført fra: 3806-381/5. Gjelder denne registerenheten med flere. Meglers forklaring: Leieavtale om ett område eiet av Porsgrunn kommune,samt veirett. Dagboknummer:2007/218070-2/200 Forbud mot næringsvirks. med flere bestemmelser. Overført fra: 3806-381/5. Gjelder denne registerenheten med flere.Meglers forklaring: Forbud mot å drive fremtidig næring på tomt, avvikling og opprydding etter tidligere næring.  Rettighet: 2392787/2020, Bestemmelse om veg. Meglers forklaring: Det gies adkomstrett til og fra tomt 381/88 fra Porsgrunn Kommune.

Videre vil følgende tinglyses ved overtakelse: Pantedokument til banken for borettslagets totale fellesgjeld og Pant for andelseiernes borettsinnskudd.

Kopi av grunnboks utskrift fås hos megler. Det gjøres opp merksom på at det kan bli tinglyst ytterligere nødvendige erklæringer/avtaler tilknyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Servitutter som ikke slettes, følger eiendommen. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om borettslaget

Husdyrhold

Dyrehold skal godkjennes av styret i borettslaget.

Rettigheter og forpliktelser

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierene har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 600 000,- (NB: prisen er fast) 2 600 000,- (Andel av fellesgjeld) 5 200 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 5 000,- (Andelskapital) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 5 960,- (Omkostninger totalt) 5 205 960,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Felleskostnader

Kr. 12 361 - 12 361,- pr.mnd.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Aaltvedt Park Trinn 2, Orgnr. 929532724 i Porsgrunn kommune.

Boligtype

Tomannsbolig

Eierform

Borettslag

Vilkår og betingelser

Visning

.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.
Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

82-22-9006

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/82-22-9006. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Jørgen Eilev Thorkildsen, tlf. 97 17 56 64

Sørmegleren Telemark AS org. nr.

918 067 116
Produktnr: 3066774