Porsgrunn -Borgeåsen,Breidablikk,Hovenga,Osebakken

Aaltvedt Park - Hovenga

Prisantydning
2 500 000 kr
Omkostninger
5 960 kr
Andel fellesgjeld
2 500 000 kr
Totalpris
5 005 960 kr
Felleskostnader
10 132 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Bruksareal
115 ㎡
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Topp moderne lavenergiboliger! Eneboliger og tomannsboliger. TRINN 1 er UTSOLGT! Innflytting 2. kvartal 2023

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Ja takk. Begge deler! Du trenger ikke velge mellom byliv og livet på landet. På Aaltvedt Park får du begge deler. Her kan du kombinere en urban livsstil med et rolig liv i byens grønne lunge. Boligene på Aaltvedt Park gir deg roen du trenger. Samtidig er du kun få minutter unna Porsgrunn sentrum - med spennende butikker, restauranter og kafeer.

Aaltvedt Park får en god beliggenhet som både er sentral og landlig. Her er det stille og rolig i trygge barnevennlig omgivelser med marka rett på utsiden av døren. Det er kort avstand til Hovenga hvor du finner butikksenter. Det er også kort vei til barnehager, barneskole, ungdomsskole, videregående skoler og universitet i Porsgrunn. Det er flotte turområder i nærområdet med blant annet populære Jarseng med sitt flotte skianlegg på vinteren. Det er også kort vei til Osebro-strøket med restauranter og Porsgrunn sentrum. Området har gode solforhold, og boligene vil ligge i ny blindvei.

Hjemmesiden: https://aaltvedtpark.no/

Innhold

Aaltvedt Park vil bestå av 3 eneboliger og 4 enheter i 2 vertikaldelte 2-mannsboliger. Boligene vil få en gjennomgående høy standard med selvfølgelig levering ihht. Dagens tekniske krav som er TEK 17. Det innbefatter bl.a. Radonsperre i grunn, balansert ventilasjonsanlegg. El-anlegg med NEK400 krav, isolasjon som tilsvarer 20cm i vegg og 30-40cm i tak og vinduer med god energiklasse.

Hver enebolig inneholder: 1 et: Integrert garasje med bod, gang, 3 soverom, bad og teknisk rom. 2 et: Stue med åpen kjøkkenløsning, 1 soverom med `walk in closet`garderoberom, bad og overbygget terrasse. 3 et: Tv-stue, takterrasse, bod og overbygget terrasse. Bruksarealet totalt er på 130 kvm.

Hver enhet i to-mannsboligen inneholder: 1 et: Integrert garasje med bod, gang, 3 soverom, bad og teknisk rom. 2 et: Stue med åpen kjøkkenløsning, 1 soverom med `walk in closet`garderoberom, bad og overbygget terrasse. Bruksarealet totalt er på 115,1 kvm.

Oppvarming

Vannbåren varme i 1. etasje - forøvrig elektrisk. Ildsted/vedfyring er tilvalg.

Diverse

ORGANISERING
Borettslaget er et selskap og en selvstendig juridisk enhet som er eid av andelseierne. Borettslagets formål er å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett). Laget kan også drive med annen virksomhet under forutsetning av at dette har tilknytning til eiernes borett, for  eksempel ulike former for bomiljø og trivselstiltak. Borettslaget er et selskap med begrenset ansvar. Andelseiernes ansvar er altså begrenset til det fastsatte andelsbeløp og kjøpesum, samt forpliktelser til å betale de løpende felleskostnadene. I utganspunktet skal det være like mange andeler i borettslaget som det er boliger, og hovedregelen er at hver andelseier kun kan eie en andel. Som eier utøver andelseierne sine rettigheter først og fremst ved å delta og stemme på borettslagets generalforsamling, som er lagets høyeste myndighet. Generalforsamlingen velger et styre som skal stå for den daglige driften av borettslaget i samarbeid med forretningsfører.

INNSKUDD
Innskuddet er den delen av kjøpesummen som kjøper må finansiere på egenhånd. Det samme gjelder andelskapitalen til borettslaget og omkostningene.

FELLESGJELD
Finansieringskilden for borettslagets tomtekjøp og oppføring av bygg er normalt tredelt og består av andelskapital, kjøpesum og borettslagets eget  låneopptak (fellesgjeld). Det er kun i forbindelse med stiftelsen av laget at det betales borettsinnskudd. Ved salg av andeler (bolig), betaler kjøper en felles kjøpesum for andel og det borettsinnskudd som er knyttet til andelen. Det vil si markedspris.

VEDTEKTER
Alle borettslag har egne vedtekter fastsatt av generalforsamlingen. De fungerer gjerne som andelseiernes lille lovbok hvor en kan finne fram til sine rettigheter og plikter i laget og få  informasjon om hvordan laget er organisert. I vedtektene finner man også fordelingen av vedlikeholdsplikten av lagets eiendom, inkludert den enkelte bolig. I tillegg er det vanlig at det finnes ordensregler som sier noe om hvordan man skal behandle lagets eiendom og hvordan man på enkelte områder skal forholde seg til sine naboer - alt for å sikre det gode liv i borettslaget.

SIKRINGSFONDET
Borettslaget vil bli tilknyttet Sikringsfondet. Dette gir deg som andelseier en ekstra trygghet. Dersom du bor i et borettslag som er tilknyttet  Borettslagenes Sikringsfond har man en ekstra trygghet. Da er du nemlig med i en ordning hvor andelseierne er sikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke betaler felleskostnadene sine, må boligen selges og Sikringsfondet  dekker de uteblitte felleskostnadene som borettslaget ikke får dekket via salget.

GUNSTIGERE FINANSIERING
Det at borettslaget er med i Sikringsfondet, er også et kvalitetsstempel som er med på å sikre verdiutviklingen av boligene i borettslaget. Bankene legger vekt på om borettslaget er med i en sikringsordning. Det kan bety bedre betingelser på borettslagets felleslån og bedre vilkår for deg som låntaker når du må ta opp lån for å kjøpe en bolig i borettslag.

Alle borettslag som er tilknyttet eller blir forvaltet av et boligbyggelag som er medlem i NBBL, kan sikre seg i Borettslagenes Sikringsfond. Medlemskap kan enten tegnes individuelt av de enkelte borettslag, eller kollektivt gjennom boligbyggelaget de tilhører.

FELLESAREALER/ UTOMHUSAREALER
Hver kjøper vil i tillegg til sin bolig med sitt areal, disponere borettslagets utvendige fellesarealer.

Beliggenhet

Tomt

Eierform: Fellestomt

Parkering

I egen intergrert garasje, eller fellesareal

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i ett uregulert område som er en del av kommuneplanen/kommunedelplanen og er avsatt til Plan Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan (13.6.2019), Hensyn landskap Kommuneplan (13.6.2019), Bevaring naturmiljø Kommuneplan (13.6.2019), Ras- og skredfare kommuneplan (13.6.2019), Flomfare Kommuneplan (13.6.2019). Videre er eiendommen en del av reguleringsplan for Aaltvedt bru detaljregulering, 3806 Forslag () Ras- og skredfare, 3806 Forslag () Flomfare og 3806 254 Aaltvet bru (14.6.2018). Reguleringsbestemmelser og planer fås hos megler. Vi gjør oppmerksom på at på det skal bygges i området, og at det vil på naboeiendommer bygges eneboliger og leiligheter. Kontakt megler for mer informasjon.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Det er følgende heftelse registrert på tomtens grunn bok. Disse følger eiendommen: Dagboknummer: 1940/401098-1/101 Skjønn, Elektriske kraftlinjer, RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP, BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER. Overført fra: 3806-381/5. Gjelder denne registerenheten med flere. Dagboknummer:1949/400322-1/101 Erklæring/avtale RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP, BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER, Overført fra: 3806-381/5, Gjelder denne registerenheten med flere. Dagboknummer:1960/401025-1/101 Erklæring/avtale RETTIGHETSHAVER: SKIENSFJORDENS KOM KRAFTSELSKAP. BESTEMMELSE OM STOLPER/TRANSFORMATORKIOSK/LEDNINGER. Overført fra: 3806-381/5. Gjelder denne registerenheten med flere. Dagboknummer:1962/402765-1/101 Erklæring/avtale Vegvesenets betingelser vedtatt vedr. privat avkjørsel. Overført fra: 3806-381/5. Gjelder denne registerenheten med flere. Dagboknummer:1974/13141-1/101 Skjønn Underskjønn m/fravikelseskjennelse Sak 17/73B Overført fra: 3806-381/5. Gjelder denne registerenheten med flere. Dagboknummer:1979/4432-1/101 Erklæring/avtale Bestemmelse om kloakkledning Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Overført fra: 3806-381/5 Gjelder denne registerenheten med flere. Dagboknummer:  1993/14400-1/101 Erklæring/avtale Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Porsgrunn kommune Overført fra: 3806-381/5 Gjelder denne registerenheten med flere. Dagboknummer: 2001/17762-2/101 Bestemmelse om veg. Rettighetshaver PORSGRUNN KOMMUNE. Overført fra: 3806-381/5. Gjelder denne registerenheten med flere. Dagboknummer:2007/218070-2/200 Forbud mot næringsvirks. med flere bestemmelser. Overført fra: 3806-381/5. Gjelder denne registerenheten med flere.

Videre vil følgende tinglyses ved overtakelse: Pantedokument til banken for borettslagets totale fellesgjeld og Pant for andelseiernes borettsinnskudd.

Kopi av grunnboks utskrift fås hos megler. Det gjøres opp merksom på at det kan bli tinglyst ytterligere nødvendige erklæringer/avtaler tilknyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Servitutter som ikke slettes, følger eiendommen. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om borettslaget

Husdyrhold

Dyrehold skal godkjennes av styret i borettslaget.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Innskudd fra kr 2.500.000,- til kr 3.000.000,-

Totalpris fra:
2 500 000,- (NB: prisen er fast) 2 500 000,- (Andel av fellesgjeld) 5 000 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 5 000,- (Innskudd andelskapital) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 5 960,- (Omkostninger totalt) 5 005 960,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Totalpris til:
3 000 000,- (NB: prisen er fast)
3 000 000,- (Andel av fellesgjeld)
6 000 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)
Omkostninger
480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
5 000,- (Innskudd andelskapital)
5 960,- (Omkostninger totalt)
6 005 960,- (Totalpris inkl. omkostninger) 

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Felleskostnader

Kr. 10 132 - 10 132,- pr.mnd.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Aaltvedt Park - Hovenga, Orgnr. 929532724 i Porsgrunn kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Borettslag

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Tilvalg / Endringer

Selger vil - før innredningsarbeidene starter - utarbeide en tilvalgsmeny, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte.

Visning

.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

82-21-9000

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/82-21-9000. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Jørgen Eilev Thorkildsen, tlf. 97 17 56 64

Sørmegleren Telemark AS org. nr.

918 067 116
Varenummer: 3053118