Rom

Å gate 1

Prisantydning
2 790 000 kr
Omkostninger
86 220 kr
Totalpris
2 876 220 kr
Formuesverdi
529 546 kr
Formuesverdi sekundær
1 906 364 kr
Kommunale avgifter
10 826 kr / år
Byggeår
1991
P-rom
147 ㎡
Bruksareal
158 ㎡
Tomteareal
381 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Om eiendommen

Innholdsrik del av tomannsbolig i et sentralt, solrikt og barnevennlig område.

Om eiendommen

Standard

Del av tomannsbolig i 3 etasjer med normal standard. Gulvene er hovedsaklig belagt med laminat, belegg, teppe og fliser, og veggene er bekledd med tapet, fliser, plater og panel.

Stue malt i moderne fargetoner med store vindusflater som slipper godt med lys inn. Vedovn er installert. Utgang til solrik terrasse og videre adkomst til pent opparbeidet hageanlegg. God plass til spisestuemøblement i tilknytning til kjøkkenet.

Hvit kjøkkeninnredning med profilerte fronter og enkeltstående hvitevarer, disse medfølger handelen. Plass til spisemøblement på kjøkkenet.

Boligen har 2 bad. Badet i 1. etasje har fliser med varmekabler i gulvet og baderomsplater på veggene, og er innredet med baderomsinnredning, toalett og dusjkabinett. Badet i loftsetasjen har fliser med varmekabler i gulvet og fliser og tapet på veggene, og er innredet med baderomsinnredning, toalett og badekar.

Det er totalt 3 soverom i boligen. Hovedsoverom har utgang til balkong.

I kjelleretasjen er det innredet med kjellerstue, denne er definert som disp. på tegninger og ikke godkjent for varig opphold.

Eget vaskerom i kjelleretasjen.

Utvendig bod og carport medfølger.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 147 kvm, Bruksareal: 158 kvm Sekundærrom: 11 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 56  m²  - 1. etg. 59 m²  - loft 43  m².

P-rom inkl:
Loft: Gang , Soverom , Soverom 2, Bad ,Soverom 3.
1. etasje: Entré , Bad , Stue , Kjøkken , Trapperom.
Kjeller: Gang , Vaskerom , Kjellerstue.

S-rom inkl.: Kott og bod.

Kommentar fra takstmann:
Utvendig sportsbod er på ca 7 m2.
Kott på loft faller inn under ikkemåleverdig areal: Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2.utgave - Gjeldende fra 9. februar 2015.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Kjeller er definert som Disp på tegninger, men er innredet.
Endring av denne typen, vil kreve bruksendring.
Dagslysflate i kjeller tilfredsstiller ikke kravet. Vinduene er for små i forhold til arealet.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1991 i følge Lyngdal kommune.
Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Deler av tekking er av nyere dato. Renner, nedløp og bordtakbeslag er av plast. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Bygningen har teak hovedytterdør og malt balkongdør i tre. Balkong på loft er i tre. Understøttet terrasse ved 1. etasje. Utvendig støpt trapp ved inngangsparti.

Oppvarming

Elektrisk. Vedovn i stuen. Varmekabler i gulv på begge bad.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er innlagt fiber fra Telenor i boligen.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av John Terje Knutsen den 23.05.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen på Å gate 1 er en del av en vertikaldelt tomannsbolig og er oppført i 1991 med kjeller, hovedetasje og loft. Jevnt over fremstår boligen i alminnelig god teknisk stand, tatt alder i betraktning. Det er enkelte bygningsdeler og konstruksjoner hvor man må påregne utskiftninger og alminnelig vedlikehold. Det som skiller seg spesielt ut er at vaskerommet i kjeller ikke har sluk, her går avløpsvann direkte i grunn. Kjelleren er i følge tegninger definert som disponibelt, noe som ikke var uvanlig før, men i dag vil endringer av slike rom kreve bruksendring.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
Utvendig > Dører
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.

Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk på en side av trappen.

Våtrom > Generell > Vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Et eksempel er: Det er ikke sluk i rommet, eventuell lekkasjevann får direkte ned i grunn.

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

TG2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er avvik: Det er registrert skade på undertak.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Råte i hjørne på topprekke

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

Innvendig > Overflater
Det er avvik: Det er gliper mellom parkettbord i kjeller.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Innvendig > Innvendige trapper kjeller
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Veggplate gir etter og er ikke tilstrekkelig festet i nedre kant. Det mangler mykfuger mellom plate og sokkellist.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
Det er påvist skader på innredning.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende. Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er avvik: Rust ved inntak til tank.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Det elektriske anlegget er fra byggeår. Anlegget har automatsikringer. Ny strømmåler er montert i 2018.

TG2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK:
Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er avvik: Sporadiske plasser med knirk i gulv.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger bemerker følgende:
Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
Ja. Vannlekkasje fra badet i 1. etasje til vaskerommet i kjeller.

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Arbeid utført på grunn av lekkasjen, tak på vaskerom ble skiftet. Ordnet av forsikringsselskapet.

Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
Ja. Det ble fuget rundt toalett på bad i 1. etg., hvor årsak til lekkasjen var.

Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
Ja, kun av faglært. Det ble montert kloakkpumpe i vaskerom, for å pumpe avløpsvann fra vaskemaskin inn på avløpsledning (det er ikke gulvsluk på vaskerom). Arbeid utført av Lyngdal Rør v/Arne Litland.

Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
Sprekk i grunnmur.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, kun av faglært. Det ble bl.a. montert nye stikkontakter på vaskerom og i kjellerbod. Ny kurs i sikringsskap. Arbeid utført av Simen A. Pedersen (husker ikke firmanavn).

Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?
Ja.

Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
Ja. Det er skiftet lysbrytere på soverom ved egeninnsats/vennetjeneste.

Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?
Ja. Det er pågående utbygging av fabrikk til BerryAlloc.

Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?
Ja. Skaderapport (brann/sot) i 2021. Vannskaderapport i ca. 2019.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Handelsparken følg Fiboveien og ta første vei til høyre inn på Seljeveien, deretter første til venstre inn på Hasselveien. Følg veien i ca. 200 m og ta til venstre inn på Å gate. Boligen ligger på venstre side og er merket med salggskilt fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt på Romsletta med gangavstand til Handelsparken, skole og barnehage. Det er ca. 2,5 km til Lyngdal sentrum med en rekke fasiliteter.

Tomt

Areal: 381 kvm, Eierform: Eiet tomt
Flat tomt opparbeidet med plen, beplantning og asfaltert innkjørsel/tun.
I forbindelse med en tidligere fradeling har eier disponert areal som ligger sørvest for eiendommen. Arealet eies av Lyngdal kommune og disponeres av eier ihht. skriftlig avtale, dog har ikke megler mottatt denne avtalen. I tillegg tilhører 1/4 av gnr. 162, bnr. 58 - dette er felles tun på ca. 498 kvm for to tomannsboliger.

Parkering

Parkering i carport og i tun ved inngangsparti. Man eier 1/4-del av tunet (gnr. 162, bnr. 58).

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse fra 23.08.91.
Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Kjelleretasjen er innredet med stue/soverom hvor det på tegninger er definert som disp. De ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Reguleringsplan

Eiendommen er ligger i et område regulert til boligbebyggelse ihht. reguleringsplan for Rom, datert 31.08.2006 . På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Det er pågående utbygging av næringsområdet på BerryAlloc på motsatt side av veien.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp. Vei er privat fra innkjørsel. Vedlikeholdskostnader må påberegnes.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1965/1166-2/40 tingl. 18.10.65 BESTEMMELSE OM VEG.

1995/1926-1/40 tingl. 19.07.95 ERKLÆRING/AVTALE.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Radonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 790 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 69 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 790 000,-)) 86 220,- (Omkostninger totalt) 2 876 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 10 826 pr. år pr. 2022.
Gjelder vann, avløp, renovasjon og feiing.
Avgiften vil variere avhengig av forbruk.

Eiendomsskatt

Det betales ikke eiendomsskatt i Lyngdal kommune pr. 2023.

Formuesverdi

Primær: Kr. 529 546,- for år 2021.
Sekundær: Kr. 1 906 364,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Å gate 1, Gnr. 162 Bnr. 237 og Gnr. 162 Bnr. 58 i Lyngdal kommune.

Boligtype

Tomannsbolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Alle på kjøkkenet.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf
91 87 15 52.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-23-0032

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-23-0032. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Janne Lagtun Brikland, tlf. 91 87 15 52

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.7 450) Oppgjørs-og visningshonorar (Kr.11 500) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 790 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.14 900) Totalt kr. (Kr.79 435)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3069624