Hornåsen

Tomt 15/242

Prisantydning
1 100 000 kr
Omkostninger
28 500 kr
Totalpris
1 128 500 kr
Tomteareal
800 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Boligtomt med nydelig utsikt øverst på Hornåsen. Strøm, avløp/vann og fiber lagt til husvegg. Ingen byggeklausul!

Beliggenhet

Barnehage, skole og fritid

Nærmeste skole og barnehage finnes på Hornnes, ca. 2 km fra boligen.

Beliggenhet

Flott beliggende boligtomt i attraktivt og barnevennlig boligområde på Hornnes. Det er ca. 3 km til barnehage, skole og idrettshall. Nærhet til fiskemuligheter og flere fine badeplasser med sandstrand. Det er ca. 15 km til Høgås med flotte oppkjørte skiløyper på vinterstid. Nærmeste dagligvarebutikk er Joker, som ligger en god kilometer fra boligen. Det er ca. 7 minutters kjøretur til Evje sentrum med et godt utvalg av fasiliteter. Her finner man blant annet flere dagligvarebutikker, bakeri, apotek, bank, butikker og restauranter.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Offentlig vei. Vann, avløp og strøm ligger klart til planlagt husvegg, der huset var tiltenkt. Det er også lagt fiber til husvegg (opplyst av selger).

For å koble seg på kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må man søke kommunen om tilknytning. Tilkoblingsgebyr for vann er per 2024 kr. 10.000,-, tilkoblingsgebyr for avløp er per 2024 kr. 10.000,-. Beløpene er ekskludert mva. Det må i tillegg påregnes tilkoblingsavgift til strøm.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse, tilhørende reguleringsplan 201302 - Detaljregulering for Hornåsen trinn 3.

Eiendommen ligger under kommuneplan 201701, Evje og Hornnes 2020-2030.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Byggefeltet er under utvikling. Tomten ligger på toppen av feltet. Det må påregnes støy/byggearbeid i forbindelse med utvikling av byggefeltet.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4219/15/242:
30.04.1986 - Dokumentnr: 101931 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4219 Gnr:15 Bnr:105
Feilkonvertert. Korrekt dbnr er 101731.
Overført fra: Knr:4219 Gnr:15 Bnr:103
Gjelder denne registerenheten med flere


02.09.2022 - Dokumentnr: 974048 - Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Overført fra: Knr:4219 Gnr:15 Bnr:103
Gjelder denne registerenheten med flere

02.09.2022 - Dokumentnr: 974063 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Overført fra: Knr:4219 Gnr:15 Bnr:103
Gjelder denne registerenheten med flere

26.06.2023 - Dokumentnr: 668546 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4219 Gnr:15 Bnr:103
Elektronisk innsendt

Kommentar konsesjon

Eiendommen er ubebygd og egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne egenerklæringen før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger. 

Økonomi

Omkostninger kjøper

1 100 000,00 (Prisantydning)
 
Omkostninger
 
27 500,00 (Dokumentavgift)
500,00 (Tinglysningsgebyr pantedokument)
500,00 (Tinglysningsgebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
28 500,00 (Omkostninger totalt)
 
--------------------------------------------------------
1 128 500,00 (Totalpris inkl. omkostninger)
 
--------------------------------------------------------
 

Info eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Det må påregnes kostnader for tilkobling av fibernett, samt for fremtidig bruk av dette. Det må også påregnes gebyr for tilkobling til strøm til nettleverandør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4219/15/242:
30.04.1986 - Dokumentnr: 101931 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4219 Gnr:15 Bnr:105
Feilkonvertert. Korrekt dbnr er 101731.
Overført fra: Knr:4219 Gnr:15 Bnr:103
Gjelder denne registerenheten med flere


02.09.2022 - Dokumentnr: 974048 - Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Overført fra: Knr:4219 Gnr:15 Bnr:103
Gjelder denne registerenheten med flere

02.09.2022 - Dokumentnr: 974063 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Overført fra: Knr:4219 Gnr:15 Bnr:103
Gjelder denne registerenheten med flere

26.06.2023 - Dokumentnr: 668546 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4219 Gnr:15 Bnr:103
Elektronisk innsendt

Info kommunale avgifter

Tomten er ubebygd. Det er ingen kommunale avgifter registrert på eiendommen. Dersom tomten bebygges, vil det påløpe kommunale avgifter til Evje og Hornnes kommune. Beløpet gjelder pr bolig som bygges. Gjeldene satser for kommunale avgifter er følgende:

Abonnementsgebyr vann kr. 1.752,-, Målt forbruk vann kr. 15,75,- per m3, Abonnementsgebyr avløp kr. 3.384,-, Målt forbruk avløp kr. 27,45,- per m3, Renovasjon standard kr. 3.208,- og Feiing/tilsyn kr. 453,- (priser hentet fra Evje og Hornnes kommunes hjemmeside).

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: 1922919B-49AA-4792-B75A-FA96661320A5 Kategori: