Vegårshei

4212-42/400/0/0

Prisantydning
3 990 000 kr
Omkostninger
116 220 kr
Totalpris
4 106 220 kr
Tomteareal
31 019 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Om eiendommen

Tomteområde med kort vei til natur - alpinanlegg og sentrum

Beliggenhet

Adkomst

Kjør mot Myra i Vegårshei. Kjør gjennom sentrum mot nord. Ved kirken like etter sentrum ligger feltet på venstre hånd.

Beliggenhet

Tomtene ligger flott til i naturskjønne omgivelser. Like i bakkant av feltet er Vegårshei alpinanlegg. Her skal det også bygges en ny hoppbakke, og et topp vintersportanlegg. Fra feltet er det kort vei inn til sentrum med skole, barnehage, matbutikk og bensinstasjon for å nevne noe.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

De tre grunneierne må løse vei/ vann og avløp sammen. Området er uten VA-anlegg, fiber og el-kabler, samt godkjent veg.
I dag går en det en enkel vannledning til noen abonnenter på Moland gjennom området, men denne tas ut av drift når det anlegges nye VA-ledninger langs FV414 Molandsveien fra Fjellheim og fram til Vegårshei kirke

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til småhusbebyggelse, tilhører reguleringsplan Plan ID: 2020039R Kjørkjeliheia, datert 16.06.2020. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4212/42/400:
05.08.1828 - Dokumentnr: 900006 - Utskifting
Mindelig utskiftning avh 17/1 1826 10-379 gl
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

27.06.1873 - Dokumentnr: 900047 - Utskifting
Mageskifte eller utskiftning, dat 5/10 1872 17-682
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

22.09.1882 - Dokumentnr: 900890 - Erklæring/avtale
Mageskifte dat. 3/9 1882 21-364
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

02.07.1904 - Dokumentnr: 901808 - Erklæring/avtale
Under og over exprop. i anledn samme regulering avh. 28/7 og
19/9 1903.
27-755
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

05.12.1908 - Dokumentnr: 902481 - Erklæring/avtale
Kontrakt hvorv. Ole Alvsen Breiungen som eier av gnr 42 bnr
4 erklærer at de bruksrettigheter og andre rettigheter
nevnte eiendom har i d.e. bortfalder med undt. av rett til å
beite i d.e. for 4 kjør, likesom der også gjøres en mindre
endring i byttegrensen mellem disse eiend. dat 28/11 1908
28-1009
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

26.08.1911 - Dokumentnr: 900128 - Rettigheter iflg. skjøte
I skjøte på bl.a.d.e. fra A/S Jacob Aall & Søn til Vegårshei
kommune dat. 21/8 1911, er inntatt endel forbehold, bl.a.
vedr. senkning av et elveleie. 29-727
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

27.09.1911 - Dokumentnr: 900129 - Rettigheter iflg. skjøte
Iflg. skyldd. på herfra utsk. parsell bnr 19, avh 1/9-11
skal den beiterett som parsellen som plass fra gammelt har
hatt i gnr 42 bnr 2 og 6. 29-742
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

17.10.1911 - Dokumentnr: 900127 - Erklæring/avtale
Dokument ang. løvskog, furuskov, m.v. mellom d.e. og bnr 3
dat 27/8 1911 29-782
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

17.10.1911 - Dokumentnr: 900127 - Rettigheter iflg. skjøte
Iflg. skyldd. på herfra utsk parsell bnr 19, avh 1/9-11 med
parsellen skal den beiterett som parsellen som plass hadde,
følge. 29-759-761
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

17.10.1911 - Dokumentnr: 900127 - Erklæring/avtale
Makeskifte dat. 27/8 1911.
29-780
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

16.12.1911 - Dokumentnr: 900130 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:16
Bestemmelse om veg
29-909
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

18.09.1926 - Dokumentnr: 902747 - Utskifting
Mindelig utskiftning mellem d.e. (bnr 3) og bnr 2, dat
9/9-26. 35-67
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

04.05.1929 - Dokumentnr: 900143 - Erklæring/avtale
Overenskomst med Statsbanene om undergang og gjerde dat.
20/4 1929. 37-342
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

24.05.1930 - Dokumentnr: 902580 - Erklæring/avtale
Erklæring fra de fløtn. berettigede i Eskedalsbekken hvorv.
disse erklærer seg enige i at jernbanens bro utføres på
nærm. angitt måte, og på nærm. anførte vilkår dat. 16/4-30
38-439.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

07.10.1947 - Dokumentnr: 1239 - Erklæring/avtale
Makeskifte, dat 6/6 grbf 7/10 1947
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

06.05.1959 - Dokumentnr: 581 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:145
Bestemmelse om veg
Best. om rett til å grave brønn / bore etter vann.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

06.05.1959 - Dokumentnr: 582 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:146
Bestemmelse om veg
Best. om rett til å grave brønn / bore etter vann.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

06.01.1960 - Dokumentnr: 21 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:146
Medfølger rett for parsellen til å legge inn vann fra brønn
beliggende på hovedbr. (d.e.)
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

08.01.1960 - Dokumentnr: 33 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:87
Best. om rett til å grave brønn / bore etter vann på bnr. 3
Bestemmelse om vannledning
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

19.08.1963 - Dokumentnr: 1335 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:152
Best. om rett til å grave brønn / bore etter vann.
Bestemmelse om vannledning
Bestemmelse om septiktank m.m.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

04.03.1964 - Dokumentnr: 361 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:141
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:150
Best. om rett til å grave brønn / bore etter vann.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


20.05.1964 - Dokumentnr: 755 - Rettigheter iflg. skjøte
Se skyldd. foran under heimelsdok. forsåvitt angår herfra
utskilt parsell bnr 156 med inntatt frafallelse av retten
til buveg over parsellen, grbf 20/5 1964
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


03.08.1964 - Dokumentnr: 1270 - Erklæring/avtale
Overenskomst mellom Norges Statsbaner på den ene side og bl.
annet eieren av d.e. på den annen, hvorved bl.a. sistn. mot
et kontant vederlag stort kr. 300,- fraskriver seg den bruks
rett han i henhold til taket av 8/11 1928 har til buveg fra
jernbaneundergang ved pel 16447 og vestover langs
jernbanelinjen på venstre side, dat 18/3 grbf 3/8 1964.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


09.09.1965 - Dokumentnr: 1362 - Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Vegloven vedr. legge
vannledning under fylkesveg 110(Moland-Breiungen)
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


14.11.1967 - Dokumentnr: 1993 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:164
Rett til å legge brønn og vannledning på d.e., hvis det ikke
finnes vann på sin egen.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


24.06.1970 - Dokumentnr: 1231 - Erklæring/avtale
Erklæring av 9/6-70, fra eier av d.e., hvorved Aust-Agder
Kraftverk får sette høyspentlinje på d.e. mot erstatning kr.
300,-. Grbf. 24/6-70
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


22.08.1972 - Dokumentnr: 2033 - Erklæring/avtale
BRUKSRETT
RETTIGHETSHAVER: VEGÅRSHEI KOMMUNE
Å ANLEGGE LYSLØYPE
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


15.11.1972 - Dokumentnr: 2885 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:6
Best. om gangsti
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


06.12.1973 - Dokumentnr: 3791 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:73
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:164
Disse eiendommene får rett til oppføring av garasje 1 m fra
grensen til d.e.(bnr 3).
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


13.03.1974 - Dokumentnr: 707 - Erklæring/avtale
BRUKSRETT
RETTIGHETSHAVER: VEGÅRSHEI KOMMUNE
LYSLØYPE
FESTERETT FOR BESTANDIG
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


05.08.1975 - Dokumentnr: 2319 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:241
Best. om rett til å grave brønn / bore etter vann.
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Rett til å benytte stea ut til Ettvann til vanlig ferdsel,
samt rett til å fiske i Ettvann.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


19.06.1979 - Dokumentnr: 2169 - Erklæring/avtale
Avtale av 1/3-79 mellom eierne av gnr. 42 bnr. 2,3,6,34,45
og 47 vedrørende senking av Storelva og Eskjdalsbekken. Se
avtale.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


11.09.1979 - Dokumentnr: 3276 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:261
Rett til å fiske med stang, rett til å ha båt m/båtfeste på
d.e.(bnr 3)
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


20.11.1979 - Dokumentnr: 4173 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:257
Rett til stangfiske og rett til feste av pram på d.e.(bnr 3)
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


18.02.1980 - Dokumentnr: 642 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:258
Rett til å fiske med stang, samt rett til å ha båt i
Ettevann.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


23.04.1980 - Dokumentnr: 1430 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:268
Rett til gangvei, parkeringsplass, samt til å hente vann.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


09.10.1980 - Dokumentnr: 3648 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:267
Rett til å fiske med stang, i Ettevand, samt rett til
båtfeste.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


25.08.1981 - Dokumentnr: 3078 - Erklæring/avtale
BRUKSRETT
RETTIGHETSHAVER: VEGÅRSHEI IDRETTSLAG
ANLEGGE LYSLØYPE
BEST. OM VARIGHET
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


29.09.1982 - Dokumentnr: 3331 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:262
Rett til å fiske med stang, samt ha båt i Ettevann.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


18.11.1982 - Dokumentnr: 4071 - Rettigheter iflg. skjøte
Rett til å fiske med stang, samt feste bot på d.e.(bnr 3),
har John Asheim.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


11.03.1983 - Dokumentnr: 925 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:259
Rett til å fiske med stang, samt feste bot på d.e.(bnr 3)
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


01.08.1983 - Dokumentnr: 2795 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:256
Rett til å fiske med stang, samt å ha pram i Ettevann.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


15.08.1983 - Dokumentnr: 3019 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:273
Rett til å fiske i Ettevann med stang, samt rett til feste
av pram.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


17.08.1989 - Dokumentnr: 3151 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:263
Rett til stangfiske, samt feste for båt.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


13.07.1992 - Dokumentnr: 1964 - Erklæring/avtale
Mellom NSB og gnr. 42 bnr 2,3,6,og 33. Gnr 6 bnr 12.
Vedr. Nedlegging og stenging av privat plan-
overgang.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


23.06.1993 - Dokumentnr: 1810 - Erklæring/avtale
MELLOM GRUNNEIERNE OG NSB VEDR. STENGING AV PLANOVERGANGER
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


02.05.1994 - Dokumentnr: 1886 - Erklæring/avtale
Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


02.03.1998 - Dokumentnr: 624 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:313
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


08.12.1999 - Dokumentnr: 3661 - Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser
Rettighetshaver: Bronen hyttefelt
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


21.12.1999 - Dokumentnr: 3832 - Best. om adkomstrett
Bestemmelse om garasje/parkering
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


21.12.1999 - Dokumentnr: 3833 - Best om garasje/parkering
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:266
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


21.12.1999 - Dokumentnr: 3833 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:266
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


12.10.2007 - Dokumentnr: 820403 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


08.11.2007 - Dokumentnr: 908859 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


05.08.2020 - Dokumentnr: 2830394 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


26.04.2021 - Dokumentnr: 484568 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere
Elektronisk innsendt


22.09.2023 - Dokumentnr: 1034303 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3


Kommentar konsesjon

Eiendommen er en ubebygd tomt og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
99 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 990 000,-))

116 220,- (Omkostninger totalt)

4 106 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Info eiendomsskatt

Da eiendommen ikke er fradelt er det foreløpig ikke beregnet eiendomsskatt for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Eiendommen er ikke fradelt, men vil bli fradelt etter budaksept. Det må påregnes tid fra budaksept til overtakelse pga. opprettelse av matrikkel osv.

Rekkefølgebestemmelsene lyder:

Bolig BFS1-3

1. Før utbygging kan finne sted i boligområdet BFS1-3, skal tekniske anlegg som offentlig vannforsyning og avløpsanlegg, samt elektrisitetsforsyning og atkomst, være ført frem til området / tomtegrense. Boligområdet BFS1-3 skal tilknyttes kommunalt vann- og avløpsanlegg.

2. o_SF2 fra Fjellheim til avkjørsel til SKV8 og SKV8, med tilhørende frisiktsoner ved fylkesveien, skal være opparbeidet før det gis ferdigattest / brukstillatelse til første bolig/boenhet.

3. Før det kan gis brukstillatelse/ ferdigattest til bolig/boenhet skal tilhørende felles lekeplass BLK være ferdigstilt.

4. Gangvei SGG1 opparbeides samtidig med vei SKV12

5. GT skal opparbeides samtidig med SKV17.

Hver bolig/boenhet skal ha minimum 2 parkeringsplasser for personbil, hybel/ hybelleilighet 1 biloppstillingsplass og egnet plass for oppstilling av renovasjonsutstyr.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.

Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/41-21-0015. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4212/42/400:
05.08.1828 - Dokumentnr: 900006 - Utskifting
Mindelig utskiftning avh 17/1 1826 10-379 gl
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

27.06.1873 - Dokumentnr: 900047 - Utskifting
Mageskifte eller utskiftning, dat 5/10 1872 17-682
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

22.09.1882 - Dokumentnr: 900890 - Erklæring/avtale
Mageskifte dat. 3/9 1882 21-364
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

02.07.1904 - Dokumentnr: 901808 - Erklæring/avtale
Under og over exprop. i anledn samme regulering avh. 28/7 og
19/9 1903.
27-755
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

05.12.1908 - Dokumentnr: 902481 - Erklæring/avtale
Kontrakt hvorv. Ole Alvsen Breiungen som eier av gnr 42 bnr
4 erklærer at de bruksrettigheter og andre rettigheter
nevnte eiendom har i d.e. bortfalder med undt. av rett til å
beite i d.e. for 4 kjør, likesom der også gjøres en mindre
endring i byttegrensen mellem disse eiend. dat 28/11 1908
28-1009
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

26.08.1911 - Dokumentnr: 900128 - Rettigheter iflg. skjøte
I skjøte på bl.a.d.e. fra A/S Jacob Aall & Søn til Vegårshei
kommune dat. 21/8 1911, er inntatt endel forbehold, bl.a.
vedr. senkning av et elveleie. 29-727
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

27.09.1911 - Dokumentnr: 900129 - Rettigheter iflg. skjøte
Iflg. skyldd. på herfra utsk. parsell bnr 19, avh 1/9-11
skal den beiterett som parsellen som plass fra gammelt har
hatt i gnr 42 bnr 2 og 6. 29-742
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

17.10.1911 - Dokumentnr: 900127 - Erklæring/avtale
Dokument ang. løvskog, furuskov, m.v. mellom d.e. og bnr 3
dat 27/8 1911 29-782
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

17.10.1911 - Dokumentnr: 900127 - Rettigheter iflg. skjøte
Iflg. skyldd. på herfra utsk parsell bnr 19, avh 1/9-11 med
parsellen skal den beiterett som parsellen som plass hadde,
følge. 29-759-761
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

17.10.1911 - Dokumentnr: 900127 - Erklæring/avtale
Makeskifte dat. 27/8 1911.
29-780
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

16.12.1911 - Dokumentnr: 900130 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:16
Bestemmelse om veg
29-909
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

18.09.1926 - Dokumentnr: 902747 - Utskifting
Mindelig utskiftning mellem d.e. (bnr 3) og bnr 2, dat
9/9-26. 35-67
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

04.05.1929 - Dokumentnr: 900143 - Erklæring/avtale
Overenskomst med Statsbanene om undergang og gjerde dat.
20/4 1929. 37-342
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

24.05.1930 - Dokumentnr: 902580 - Erklæring/avtale
Erklæring fra de fløtn. berettigede i Eskedalsbekken hvorv.
disse erklærer seg enige i at jernbanens bro utføres på
nærm. angitt måte, og på nærm. anførte vilkår dat. 16/4-30
38-439.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

07.10.1947 - Dokumentnr: 1239 - Erklæring/avtale
Makeskifte, dat 6/6 grbf 7/10 1947
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

06.05.1959 - Dokumentnr: 581 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:145
Bestemmelse om veg
Best. om rett til å grave brønn / bore etter vann.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

06.05.1959 - Dokumentnr: 582 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:146
Bestemmelse om veg
Best. om rett til å grave brønn / bore etter vann.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

06.01.1960 - Dokumentnr: 21 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:146
Medfølger rett for parsellen til å legge inn vann fra brønn
beliggende på hovedbr. (d.e.)
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

08.01.1960 - Dokumentnr: 33 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:87
Best. om rett til å grave brønn / bore etter vann på bnr. 3
Bestemmelse om vannledning
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

19.08.1963 - Dokumentnr: 1335 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:152
Best. om rett til å grave brønn / bore etter vann.
Bestemmelse om vannledning
Bestemmelse om septiktank m.m.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

04.03.1964 - Dokumentnr: 361 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:141
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:150
Best. om rett til å grave brønn / bore etter vann.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


20.05.1964 - Dokumentnr: 755 - Rettigheter iflg. skjøte
Se skyldd. foran under heimelsdok. forsåvitt angår herfra
utskilt parsell bnr 156 med inntatt frafallelse av retten
til buveg over parsellen, grbf 20/5 1964
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


03.08.1964 - Dokumentnr: 1270 - Erklæring/avtale
Overenskomst mellom Norges Statsbaner på den ene side og bl.
annet eieren av d.e. på den annen, hvorved bl.a. sistn. mot
et kontant vederlag stort kr. 300,- fraskriver seg den bruks
rett han i henhold til taket av 8/11 1928 har til buveg fra
jernbaneundergang ved pel 16447 og vestover langs
jernbanelinjen på venstre side, dat 18/3 grbf 3/8 1964.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


09.09.1965 - Dokumentnr: 1362 - Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Vegloven vedr. legge
vannledning under fylkesveg 110(Moland-Breiungen)
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


14.11.1967 - Dokumentnr: 1993 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:164
Rett til å legge brønn og vannledning på d.e., hvis det ikke
finnes vann på sin egen.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


24.06.1970 - Dokumentnr: 1231 - Erklæring/avtale
Erklæring av 9/6-70, fra eier av d.e., hvorved Aust-Agder
Kraftverk får sette høyspentlinje på d.e. mot erstatning kr.
300,-. Grbf. 24/6-70
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


22.08.1972 - Dokumentnr: 2033 - Erklæring/avtale
BRUKSRETT
RETTIGHETSHAVER: VEGÅRSHEI KOMMUNE
Å ANLEGGE LYSLØYPE
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


15.11.1972 - Dokumentnr: 2885 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:6
Best. om gangsti
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


06.12.1973 - Dokumentnr: 3791 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:73
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:164
Disse eiendommene får rett til oppføring av garasje 1 m fra
grensen til d.e.(bnr 3).
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


13.03.1974 - Dokumentnr: 707 - Erklæring/avtale
BRUKSRETT
RETTIGHETSHAVER: VEGÅRSHEI KOMMUNE
LYSLØYPE
FESTERETT FOR BESTANDIG
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


05.08.1975 - Dokumentnr: 2319 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:241
Best. om rett til å grave brønn / bore etter vann.
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Rett til å benytte stea ut til Ettvann til vanlig ferdsel,
samt rett til å fiske i Ettvann.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


19.06.1979 - Dokumentnr: 2169 - Erklæring/avtale
Avtale av 1/3-79 mellom eierne av gnr. 42 bnr. 2,3,6,34,45
og 47 vedrørende senking av Storelva og Eskjdalsbekken. Se
avtale.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


11.09.1979 - Dokumentnr: 3276 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:261
Rett til å fiske med stang, rett til å ha båt m/båtfeste på
d.e.(bnr 3)
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


20.11.1979 - Dokumentnr: 4173 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:257
Rett til stangfiske og rett til feste av pram på d.e.(bnr 3)
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


18.02.1980 - Dokumentnr: 642 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:258
Rett til å fiske med stang, samt rett til å ha båt i
Ettevann.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


23.04.1980 - Dokumentnr: 1430 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:268
Rett til gangvei, parkeringsplass, samt til å hente vann.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


09.10.1980 - Dokumentnr: 3648 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:267
Rett til å fiske med stang, i Ettevand, samt rett til
båtfeste.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


25.08.1981 - Dokumentnr: 3078 - Erklæring/avtale
BRUKSRETT
RETTIGHETSHAVER: VEGÅRSHEI IDRETTSLAG
ANLEGGE LYSLØYPE
BEST. OM VARIGHET
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


29.09.1982 - Dokumentnr: 3331 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:262
Rett til å fiske med stang, samt ha båt i Ettevann.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


18.11.1982 - Dokumentnr: 4071 - Rettigheter iflg. skjøte
Rett til å fiske med stang, samt feste bot på d.e.(bnr 3),
har John Asheim.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


11.03.1983 - Dokumentnr: 925 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:259
Rett til å fiske med stang, samt feste bot på d.e.(bnr 3)
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


01.08.1983 - Dokumentnr: 2795 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:256
Rett til å fiske med stang, samt å ha pram i Ettevann.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


15.08.1983 - Dokumentnr: 3019 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:273
Rett til å fiske i Ettevann med stang, samt rett til feste
av pram.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


17.08.1989 - Dokumentnr: 3151 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:263
Rett til stangfiske, samt feste for båt.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


13.07.1992 - Dokumentnr: 1964 - Erklæring/avtale
Mellom NSB og gnr. 42 bnr 2,3,6,og 33. Gnr 6 bnr 12.
Vedr. Nedlegging og stenging av privat plan-
overgang.
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


23.06.1993 - Dokumentnr: 1810 - Erklæring/avtale
MELLOM GRUNNEIERNE OG NSB VEDR. STENGING AV PLANOVERGANGER
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


02.05.1994 - Dokumentnr: 1886 - Erklæring/avtale
Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


02.03.1998 - Dokumentnr: 624 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:313
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


08.12.1999 - Dokumentnr: 3661 - Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser
Rettighetshaver: Bronen hyttefelt
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


21.12.1999 - Dokumentnr: 3832 - Best. om adkomstrett
Bestemmelse om garasje/parkering
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


21.12.1999 - Dokumentnr: 3833 - Best om garasje/parkering
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:266
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


21.12.1999 - Dokumentnr: 3833 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:266
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


12.10.2007 - Dokumentnr: 820403 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


08.11.2007 - Dokumentnr: 908859 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


05.08.2020 - Dokumentnr: 2830394 - Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Glitre Nett AS
Org.nr: 982 974 011
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere


26.04.2021 - Dokumentnr: 484568 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Overført fra: Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere
Elektronisk innsendt


22.09.2023 - Dokumentnr: 1034303 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4212 Gnr:42 Bnr:3


Info kommunale avgifter

Tomten er ikke fradelt, og det er foreløpig ikke beregnet offentlige avgifter.

På www.vegarshei.kommune.no er det oversikt over kommunale avgifter.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.
Produktnr: 7DB4D7F4-6252-4E17-BCB2-D6CD62090F7A