Eiendomsmegler Setesdal

Vårt kommende kontor på Evje

Ljosheimvegen 1

Tlf: 92 80 63 23 janterje@sormegleren.no

Åpningstider: 0900 - 1530
Ljosheimvegen 1, Sørmegleren åpner ved årsskiftet nytt kontor på Evje, og blir Setesdalens nye eiendomsmegler. Vårt nye kontor får adresse Ljosheimvegen 1, 4735 Evje

Vår eiendomsmegler i Setesdal

Jan Terje Halvorsen

Eiendomsmegler / Avd. leder Sørmegleren AS avd. Setesdal