Eiendomsmegler Setesdal

Vårt kontor på Evje

Ljosheimvegen 1

Tlf: 92 80 63 23 setesdal@sormegleren.no

Åpningstider: 0900 - 1530
Ljosheimvegen 1, , 4735 Evje

Vår eiendomsmegler i Setesdal

Jan Terje Halvorsen

Eiendomsmegler / Avd. leder Avd. Setesdal

Våre ansatte i Setesdal

Bjørn Dahl Moe

Fagansvarlig Avd. Setesdal