Rune Narten

Eiendomsmegler
Avd. Arendal

Han er oppvokst på Saltrød/Eydehavn, og har inngående kunnskap om boligmarkedet i Arendals- og Frolandsområdet.

 

Mitt kontor

Arendal

Telefon: 37 02 05 00 
E-post: 

Vesterveien 1B, PB 23
4801 Arendal

Vis kontor