Troverdighet og god oppfølging

Troverdighet og oppfølging er to rettesnorer Sparebanken Sør og Sørmegleren etterstreber i en bolighandel.

Daniel Hellenes og Charlotte Premak Bjørnarå trekker veksler på hverandres kompetanse for å skape trygghet i bolighandelen.

 

– Bolighandel dreier seg som kjent om noe av det viktigste vi foretar oss i livet, sier eiendomsmegler MNEF ved Sørmeglerens kristiansandskontor, Daniel Ferdinand L. Hellenes.

– Bank og meglerfirma må informere kunden om alle sider ved en boligtransaksjon, og vi må inngi trygghet både før og under prosessen, poengterer Charlotte Premak Bjørnarå. Hun er finansiell rådgiver i Sparebanken Sør, og har i likhet med Hellenes tilhold i Kristiansand.

Siden de to selskapene har felles eier, er det naturlig å bistå hverandre ved behov. Og behovet er der hele tiden, forstår vi.

 

Finansene i orden

– Ikke minst når det gjelder betalingsevne, sier Hellenes. – Selv om markedet opplever en viss treghet, kommer det rett som det er heftige budrunder umiddelbart etter visning. Er du seriøs interessent, bør du ha finansieringen i orden, slik at du unngår å legge inn bud med forbehold om lånetilsagn.

– Lån og lånebetingelser er alfa og omega i et boligkjøp, understreker Premak Bjørnarå. Å starte boligjakten med en tur i banken er ikke så dumt. Våre rådgivere ser på muligheter og begrensninger sammen med deg, og de henter vurdering fra megler hvis du også skal selge eiendom.

De to minner om at kravene til boliglån er forholdsvis strenge, og at det vanligvis tar en stund å selge i vår kant av landet.

 

Riktig fremgangsmåte

– Riktignok viser de siste tallene fra analysefirmaet Eiendomsverdi at Sørmegleren har betydelig raskere omsetningshastighet enn gjennomsnittet for tiden, sier Hellenes. – Men det går gjerne en stund før boligen er solgt, og da er det fornuftig å ha snakket med oss og banken om hvordan du skal gå frem.

Premak Bjørnarå og Hellenes vet at mange føler uro rundt en bolighandel. Finansieringsutgifter og ventetid kan skape stress. – Derfor er det så viktig at kunden forstår alle sider av prosessen, sier Premak Bjørnarå.

Eiendomsmegleren er enig. – Vi vet at ting ordner seg når faglige råd er fulgt og realistiske forventninger er på plass. Det er likevel viktig å følge opp kunden før et salg er helt i mål. Kompetanse, trygghet og tillit er forutsetninger for å gjøre en god jobb for våre kunder!