Stabilt boligmarked i det nye året

På Agder er boligmarkedet slik sørlendingen ofte blir beskrevet. Ganske på det jevne og ganske fornuftig.

– Ingen store oppturer og ingen dramatiske prisfall. Det har kjennetegnet det lokale boligmarkedet i flere år nå, sier administrerende direktør i Sørmegleren, Øyvind Aasen. Rett før nyttårsskiftet har han satt av tid til en prat om året som kommer. Det har også Geir Bergskaug, med tilsvarende direktørtittel i Sparebanken Sør.

Sammen har de to ikke så rent liten innsikt i hvordan salg og kjøp av eiendommer oppfører seg i landsdelen. Både eiendomsmeglerfirmaet og banken ruver blant de regionale aktørene.

 

Store i markedet

– I 2017 omsatte vi rundt 2700 eiendommer, mer enn en tredel av det sørlandske markedet, sier sørmeglerdirektøren. Bergskaug følger opp med egne tall. Minst en tredel av boligfinansieringen på Agder er i regi av Sparebanken Sør, kan han fortelle. Begge selskaper er dessuten tungt inne i pågående og planlagte nybyggprosjekter.

– Mye spennende skjer nettopp innen nye boliger i begge fylkene, sier Aasen. – Utbyggerne er flinke til å ta signaler fra markedet, og da går salget bra. Et ferskt eksempel er et leilighetsprosjekt i Kristiansand, nærmere bestemt i bydelen Vågsbygd. Umiddelbart etter lanseringen var 8 av de 21 leilighetene forhåndssolgt.

– Et fornuftig forhåndssalg er for øvrig ett av kriteriene banken krever oppfylt for å bidra, tilføyer Bergskaug. ­– Vi er sterkt engasjert i finansiering av nybyggsprosjekter, men er nøye på at planer og behovsanalyser er i orden.

 

Øyvind Aasen, Sørmegleren, og Geir Bergskaug, Sparebanken Sør
Romjulsprognosene fra Øyvind Aasen (Sørmegleren) og Geir Bergskaug (Sparebanken Sør) tilsier et jevnt og godt eiendomsmarked i 2018.

 

Tilpassede nybyggprosjekter

Aasen anslår at Sørmegleren håndterer så mye som halvparten av landsdelens nybyggsegment. – Vi må kunne si at prosjektene jevnt over treffer behovene godt. I de få tilfellene der ting ikke passer helt, snur utbyggerne seg raskt rundt og justerer løsninger og utforming, sier han.

Velvilje og god arealplanlegging i kommunene er viktig for å oppnå tilstrekkelig mange gode boligprosjekter og jevn prisutvikling, påpeker de to direktørene. Sørlandskommunene blir i den forbindelsen holdt frem som nasjonale forbilder.

– Ikke minst takket være tilrettelegging for nye byggefelt har vi unngått de heftige prissvingningene for boliger og tomter som andre deler av landet har opplevd. Hos oss går det treigt opp og treigt ned. Denne tregheten sørger for relativt stabile priser og omsetning på det jevne, forklarer Bergskaug.

– Vi har riktignok forholdsvis lang omsetningstid i landsdelen, sier Aasen. – 100 dager er snittet på Agder, mens Oslo er nede i 23 dager. Andre tall viser imidlertid at det er vårt lokale marked som oppfører seg fornuftig og bærekraftig. Gjennomsnittlig salgssum for eneboliger i Oslo var på 11 millioner i 2017. I Kristiansand er tallet fire og i Arendal 2,6 millioner, langt mer realistiske og riktige tall.

 

Stabil omsetning

– Vi ser egentlig ikke for oss store endringer i det nye året, fortsetter Aasen. – Rentenivået er stabilt, arbeidsledigheten på vei ned og mange bedrifter melder om lyse utsikter fremover. Omsetningstakten holder seg og prisene er i ro. For øvrig ser vi at sesongsvingningene vi hadde tidligere ikke er så markante som før. Boliger omsettes jevnt og trutt gjennom hele året.

–Samtidig må vi ikke stikke under en stol at boligfinansiering fortsatt er en utfordring for mange. Det er et stort privatøkonomisk løft, og selv mindre økninger i rentenivået kan bli en belastning. Innstramninger i regelverket har vært helt nødvendige, men de gjør også nåløyet enda trangere, særlig for unge førstegangskjøpere, sier Bergskaug.

Aasen nikker enighet, og begge direktørene er samstemte i at en viss nøkternhet ved kjøp av bolig kommer godt med. – Husk at meglere og banken kan belyse alle sider av en eiendomshandel. Vi er ikke bare formidlere, men også rådgivere, sier Bergskaug.


 

Artikkel om Boligmarkedet i 2018 for Sørmegleren publisert 06.01.2018.