Sørmegleren inntar Telemark

Administrerende direktør Øyvind Aasen begynner 2017 med å åpne nye Sørmegleren-kontorer i Skien og Porsgrunn.

– Det er en viktig milepæl for oss å etablere kontorer i Telemark. Dette henger sammen med en overordnet strategi om å være tilstede der hvor vår eierbank, Sparebanken Sør, har filialer. De nye avdelingene åpner i februar, og vi har lykkes å rekruttere særdeles dyktige og profilerte meglere i området, forteller Øyvind Aasen, adm. dir. i Sørmegleren.

 

Han legger til at Sørmeglerens avdeling i Porsgrunn skal ligge i lokalene til Sparebanken Sør, og at kontoret i Skien kommer vegg-i-vegg med banken.

– Sparebanken Sør har vært i Porsgrunn helt siden 2008, og har i løpet av årene bygd opp en sterk posisjon i Grenlandsområdet. Derfor er det helt naturlig at også Sørmegleren geografisk sett beveger seg i denne retningen. Bank og bolig hører sammen, og kombinasjonen av tjenestene gir kundene en bedre totalpakke, konstaterer Aasen.

 

Nøktern optimist

Øyvind Aasen er ikke redd for ekspansjon selv om boligmarkedet på Sørlandet har vært noe tregt det siste året.

– Meglerne våre har jobbet hardere for hvert salg i 2016, og omsetningshastigheten av boliger på Sørlandet er fremdeles lengre enn andre steder i Norge. Likevel har vi hatt et godt år i Sørmegleren, renta er fremdeles historisk lav og arbeidsledigheten moderat. Dessuten tyder mye på en forsiktig prisvekst også i tiden fremover. Summen av disse faktorene gjør at vi både tør og gleder oss til å innta nye markeder i Telemark i 2017, utdyper den administrerende direktøren.

 

Borettslagsmegleren

I Vest-Agder er Sørlandet Boligbyggelag med på eiersiden i Sørmegleren, og i Aust-Agder er det etablert et nært samarbeid med Arendal Boligbyggelag.

– Tette relasjoner til boligbyggelagene er viktig for Sørmegleren. Derfor er vi godt fornøyde med avtalen om å overta meglervirksomheten i Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag (PBBL) i forbindelse med etableringen av Sørmegleren i Grenland, sier Tone Solheim Grøsle, assisterende direktør i Sørmegleren. – PBBL er spesielt store innen nybyggsegmentet, og formidler nesten alle prosjektene som finnes i Porsgrunn. Denne posisjonen vil Sørmegleren ha fokus på å videreføre, avslutter hun.

Les også..