Er Sørlandet oversvømt av boliger for salg?

Nei, sier Dag Thomassen, markedssjef og motivator i Sørmegleren. Han ser behov for å kommentere noen av regionspressens artikler om at Sørlandet er i Norges-toppen når det gjelder antall boliger for salg og omsetningstreghet.

Sammendrag

Fædrelandsvennens hovedoppslag etter påske handlet nettopp om at blant de 15 største byene i Norge er Kristiansand den byen hvor det er flest boliger til salgs i forhold til folketallet. Driftig nybygging fikk «skylda», fordi over halvparten av eiendommene som ligger på finn.no i Kristiansand er leiligheter i nybyggprosjekter.

 


Dag Thomassen, Markedssjef og motivator, Sørmegleren

 

Presiseringer

Sakens antydning om at det er for stort tilbud i forhold til etterspørsel i dagens boligmarked i Kristiansand, er noe Dag Thomassen ikke kjenner seg igjen i.

– Jeg synes man kan få inntrykk av at det ligger en form for dramatikk i antallet boliger for salg. Dette reflekterer ikke vår oppfatning verken i Kristiansand eller hos andre av våre 16 avdelinger fra Farsund til Skien, sier markedssjefen og legger til:

– En annen faktor som ikke kom frem i artikkelen er at tiden rett etter påske er høysesong for å legge boliger ut i markedet. Folk beveger seg gjerne i flokk, og fordi det er en vanlig oppfatning at våren er best for kjøp og salg av eiendom, er det også på denne tiden det ligger mest ute. Erfaringsmessig jevner dette seg ut, utdyper Thomassen. Markedssjefen har også ytterligere en presisering.

– I tillegg er mange av nybyggprosjektene som annonseres ikke bygd ennå. Objektene selges over flere år, og er kanskje ikke innflyttingsklare før et par år etter at de ble lagt ut på finn.no, supplerer han.

 

Status Agderfylkene

Dag Thomassen kan bekrefte det eiendomsmeglerkollega Kjetil Lossius uttalte i en tidligere artikkel, at avdelingen i Kristiansand selger jevnt og trutt til priser rundt boligenes prisantydninger.

– Omsetningshastigheten, den tiden det tar fra en bolig legges ut i markedet og til den er solgt, er gjennomsnittlig 78 dager i Vest-Agder og 65 dager i Kristiansand, forklarer markedssjefen. – Dette er selvfølgelig mye mer enn i Oslo, hvor omsetningshastigheten bare er litt over et par uker, men vi er faktisk glad for at det er stabile og «kjedelige» tilstander på Sørlandet, understreker han.

Til sammenlikning er den gjennomsnittlige omsetningshastigheten for boliger i Aust-Agder 110 dager.

 

Status Sørmegleren

– Jeg har fått tilbakemeldinger fra våre avdelingsledere i Mandal, Farsund/Lyngdal, Vennesla, Lillesand, Grimstad, Arendal og Risør/Tvedestrand på at samtlige har omtrent det samme antallet eiendommer for salg som de hadde i fjor på denne tiden. Dette er vi alle fornøyde med, og ingen er bekymret for at tilbudet overgår etterspørselen. Og at landsdelen ikke har et overopphetet marked kommer både kjøper og selger til gode fordi kjøpsprosessen blir mer gjennomtenkt og balansert, avslutter Dag Thomassen i Sørmegleren.

 

Sørmegleren – Landsdelens ledende eiendomsmegler

 

Saken ble første gang publisert 06.05.2017.

Les også..