Snakker du meglerspråk?

I jungelen av begreper om kjøp og salg av eiendom, kan det ofte dukke opp ord man ellers ikke forholder seg til i hverdagen. Her kommer noen av de vanligste. 

Av Hanne Geelmuyden

Befaring

Første møte mellom eiendomsmegler og selger av eiendommen. Megler tar en grundig gjennomgang av boligen og eiendommen, og snakker med deg om prosessen og forventninger. Sammen går man gjennom salgsprosessen og oppdragsskjemaet, som er en avtale om økonomiske betingelser.

Prisantydning (totalpris)

Sammen med megler besluttes den riktige markedsprisen for boligen ved hjelp av meglers verktøy og erfaring. Normalt vil selger akseptere bud på prisantydning, men står likevel fritt til å avslå bud både på eller over prisantydningen.

Meglerhonorar

Lov om eiendomsmegling pålegger alle meglere å gi salgstilbud både som provisjonsbasert (fast prosent av salgssum) og som timebasert tilbud (vederlag etter medgått tid). Dette meglerhonoraret betales av selger.

Tilbehør

Tilbehør ved eiendomssalg er det løsøre som skal følge eiendommen dersom det var der ved kjøpers besiktigelse og annet ikke er avtalt. Det er full avtalefrihet mellom kjøper og selger om hva som skal følge med.

Les også: Hva følger vanligvis med når du kjøper bolig? 

Utføres av en takstmann, og er en detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand.

Bruttoareal (BTA)

Arealet av hele boligen, inkludert boder, kjellerrom, garasje osv. Måles fra ytterveggenes yttersider.

Bruksareal (BRA)

Måles fra innsiden av ytterveggene, inkludert areal som opptas av innvendige vegger og trappeåpninger. Areal der takhøyden er lavere enn 1,9 meter regnes ikke med i BRA. På loft må takhøyde være minimum 1,9 meter og bredden minst 60 centimeter for å være måleverdig.

Les også: Bruke eiendomsmegler eller selge bolig selv? 

Primærrom (P-rom)

P-rom er bruksarealet av boligens primærdel. Hovedregelen er at alle oppholdsrom er P-rom, slik som stue, kjøkken, bad, soverom og lignende.

Sekundærrom (S-rom)

Dette er boder, kott, uinnredede loft, garasje osv. Hovedregelen er at rom som kun brukes til oppbevaring regnes som S-rom, selv om overgangen mellom P-rom og S-rom ofte er glidende.

Selveier

Dette er en seksjon i et boligsameie. Du har enerett til boligen, og den kan normalt omsettes fritt.

Andel

Andelsleiligheter er en del av et borettslag eller andelslag. Du kjøper borett til leiligheten, betaler innskudd og husleie, og har begrenset ansvar for fellesgjelden. Andel fellesgjeld pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.

Sameie

Et sameie er når to eller flere personer eier en eiendom sammen. I et slikt eierseksjonssameie har den enkelte eksklusiv bruksrett til sin bruksenhet.

Finansieringsbevis

Finansieringsbeviset får du fra banken, og det viser at du har lån og egenkapital opp til et bestemt beløp. Det er lurt å ha finansieringsbevis på plass før en budrunde, da slipper du å ta forbehold om finansiering.

Ved overtagelsen overføres ansvaret for boligen fra selgeren til kjøperen. Selger og kjøper møtes for å gå gjennom boligen og overlevere nøkler. På overtagelsen bør man i fellesskap lese av strøm, fjernvarme og eventuelt vannmåler. Det er viktig å få meldt dette fra til strømleverandør slik at faktura kommer til riktig mottaker fra samme tidspunkt. Hele kjøpesummen må være overført meglers klientkonto før overtagelsen kan gjennomføres.

 

Lykke til, og husk at du alltid kan spørre eiendomsmegleren hvis du lurer på noe. Vi er her for begge parter, helt til handelen er i mål!

 

Artikkelen er første gang publisert på fvn.no 13.06.2018. 

Flere blogginnlegg