Skal godt gjøres å bli rik på skjeggkre

I fjor dukket det opp en rekke tvister i det norske rettsapparatet knyttet til forekomst av skjeggkre i boliger. Flere dommer utløste klekkelige erstatninger til folk som fikk krekene med «på kjøpet».

Av Hanne Geelmuyden

 

Protector Forsikring hevdet til og med at skadedyrene ikke bare hadde kostet dem tett på 146 millioner kroner, men også veltet hele deres eierskifteforsikringsvirksomhet. Selskapet vedtok dermed at de ikke lenger ville gi forsikring mot skjeggkre. 

Nå som røyken har lagt seg, hva er egentlig status på skjeggkrefronten? Min oppfatning er at stadig flere dommer stadfester at krypene verken gir grunnlag for erstatning, prisavslag eller heving av kjøp. Av denne grunn er det nok bedre å bruke tiden på å forebygge invasjoner – eller gå til motangrep – enn å trekke slike saker for retten hvor en mulig sanering er det man sitter igjen med. Man blir ikke lenger rik på å oppdage skjeggkre.

 

Skjeggkre spiser blant annet papir, derfor er det katastrofalt når de inntar museer, arkiver eller biblioteker. Men utover dette gjør de egentlig ingen betydelige skader på bygningsmasser, og de biter ikke. At de likevel defineres som skadedyr er i stor grad fordi det kan oppleves som psykisk belastende å ha dem i hus.

For hyggelige er de ikke – disse skjellkledde, mørkegrå, spraglete og vingeløse insektene. Skjeggkreene synes å være overrepresentert i nybygde og nyrenoverte boliger. Hvorfor det er slik er vanskelig å si, men det antas at de sniker seg med på lasset under byggeprosesser sammen med materialer, møbler, kofferter eller emballasje som papp og papir. 

Plageåndene er sensitive både for lave og høye temperaturer. Utvikling og aktivitet begrenses kraftig ved temperaturer under 16 grader, og stanser helt ved 11 grader. Temperaturer over 26 grader begrenser også levetida betraktelig, og de dør etter en time hvis de utsettes for 41 grader. Et par gode råd er derfor å fryse eller varme opp kofferten før den åpnes etter ferier, samt å pakke ut møbler fra emballasjen utendørs.

 

4 tips hvis uhellet er ute

  • Sett ut limfeller – da finner du ut hvor skjeggkreene bor og kan redusere antallet
  • Støvsug ofte – dette fjerner mattilgangen og gjør at du unngår støv i limfellene
  • Fjern gjemmesteder – skjeggkre liker kriker og kroker, så det kan lønne seg å reparere golvbelegg og tette lister
  • Hold det tørt og kaldt – skjeggkre elsker fukt og varme, hold temperatur og fuktighet nede for å skape dårligere skjeggkreforhold

Lykke til, og husk; de er ikke farlige, så det er egentlig ingen grunn til panikk.

 

 

Artikkelen er første gang publisert på fvn.no 02.02.2020: Link

Flere blogginnlegg