Sammen om løsninger

De er erfarne, effektive og kompetente. Og de har venndølens uhøytidelige måte å takle utfordringer på.

Bjørn Dahl Moe, Jarle Sagedal og Steinar Larsen i Sørmegleren og Sparebanken Sør avdeling Vennesla.

 

Vi snakker om folkene i Sørmegleren og Sparebanken Sør. I bygdas sentrum holder de til i samme hus, og ser store fordeler med det. For seg selv og ikke minst for kundene.

Jarle Sagedal er Sørmeglerens avdelingsleder og holder fram smidighet som et av de viktigste fortrinnene. –  Vi kan spille på hverandres faglighet og løse det meste i løpet av en og samme dag, sier han, og får støtte av kollega og fagansvarlig Bjørn Dahl Moe, som føyer til at samspillet mellom bank og megler også sikrer kvaliteten.

– Alt på ett sted, lett tilgang til ekspertise og bredde i tilbudene gir ekstra trygghet for den som er i ferd med å selge eller kjøpe bolig, sier Dahl Moe.
Tilgjengelighet
Banksjef Steinar Larsen er hjertens enig. – Det er kort vei til tjenestene, fra forsikring og finansiering til råd om salgsprosedyrer, markedssituasjon  og verdifastsettelse. Megleren kan knakke på døra til en bankkollega og omvendt.

– Vi representerer to forskjellige bransjer, men når bolighandel er tema, kommer fleksibiliteten og den samlede kompetansen alltid kunden til gode, utdyper Sagedal.

– Her i gården er det bare å stikke innom og spørre. Noen vil kanskje høre om byggeprosjekter som kan bli aktuelle for dem på et senere tidspunkt, andre ønsker å finne ut hvor mye de kan låne hvis det blir aktuelt å flytte på seg, sier Larsen.

 

Bjørn Dahl Moe, Jarle Sagedal og Steinar Larsen

Bjørn Dahl Moe, Jarle Sagedal og Steinar Larsen stortrives med å jobbe i ei bygd de beskriver som vennlig, sentralt beliggende og på alle måter i god utvikling.

 

Tillit og deltakelse
De tre betoner også viktigheten av nettverk. I en årrekke har de bygget seg opp en kontaktflate som gir nyttig innsikt i det som skjer lokalt. Både Sagedal og Larsen er innfødte, og Dahl Moe godt integrert etter å jobbet i bygda i flere år.

– Et godt nettverk er viktig for oss rent sosialt, selvfølgelig. Men det gir også innpass i beslutningsprosesser. Vi opplever å bli tatt veldig seriøst av offentlige og private aktører, og blir ofte tatt med på råd, sier Sagedal.

Det sosiale aspektet er for øvrig godt ivaretatt på arbeidsplassen, forteller Dahl Moe. – Vi har en rekke felles aktiviteter, alt fra leirdueskyting til grilling i skogen. På samme måte som det er viktig å vise omsorg for kunden, er det viktig å ta vare på hverandre, og ikke minst holde en åpen tone. Det mener jeg vi lykkes med hos oss!