Sammen om gode boligråd

Sørmegleren og Sparebanken Sør jobber tett sammen om å lose bolighandelen trygt i havn. Nå inviterer de Grimstads beboere til temakveld.

– Både vi meglere og banken vet hvor viktig det er for kunden å kunne stole på råd og hjelp fra oss. Tillit oppnår vi bare gjennom hundre prosent profesjonalitet og ikke minst ved å være til stede på et personlig plan, sier Dajmi Egenæs Birkedal, eiendomsmegler MNEF og avdelingsleder for Sørmeglerens Grimstadkontor.

– Vi setter derfor av kvelden tirsdag 15. mai til en temakveld der fokuset vil være rettet mot kjøp og finansiering av bolig, fortsetter Gro Lunde. Gro Lunde er banksjef for privatmarkedet i Sparebanken Sør, Grimstad. Hun har ansvar for femten ansatte , og deler lokaler med Dajmi Egenæs Birkedal og hennes fire kolleger i Sørmegleren, Grimstad.

 

Banksjef Gro Lunde og avdelingsleder og eiendomsmegler Dajmi Birkedal
Gro Lunde og Dajmi Egenæs Birkedal er lommekjent i byen sin og på hils med mange.

 

Førstegangsbolig
– Arrangementet retter seg særlig mot unge mennesker som vil kjøpe sin første bolig. Ikke alle er kjent med hva som trengs for å realisere drømmen om eget sted å bo. Det er mange forhold som skal tas hensyn til, regler og vilkårene endrer seg stadig. Det er en stor økonomisk avgjørelse å kjøpe bolig for første gang. Derfor er det viktig at de unge får en forståelse av hva det betyr for deres privatøkonomi. Vi ønsker derfor å dele noen gode råd og tips på veien, sier Gro.

– Vi tror temakvelden også vil være interessant for foreldre og foresatte, supplerer Dajmi. – Svært mange er opptatte av å gi barna en starthjelp. Da er det smart å vite hvordan det kan gjøres til det beste for både dem og de som skal etablere seg for første gang.

 

Samlet kompetanse
– Mange spørsmål og forhold rundt en bolighandel overlapper fagområdene våre, sier Gro. – Verdifastsetting er meglerens felt, mens vi i banken kan gi råd blant annet om lån, forsikring og plassering av gevinst ved salg, gjerne med pensjonsalderen i mente. Samtidig er vi nøye på å holde de øvrige tjenestene våre atskilt, og vi har svært strenge krav til kundekonfidensialitet. Den lokale handlefriheten gjør også at vi kan gi raske tilbakemeldinger uten unødige forsinkelser og mellomledd. I tillegg nyter vi godt av den faglig kompetansen som naturlig deles via vårt samarbeid.

– Og så er det rett og slett gøy å jobbe i et utvidet fagmiljø, skyter Dajmi inn. – Vi har en fantastisk arbeidsplass, og vet å ta vare på hverandre. Men det som betyr mest, er å kunne levere faglig grundighet i alle ledd. På den måten gir vi kundene våre det de ønsker mest av alt i en bolighandel, nemlig trygg og grundig hjelp gjennom hele prosessen.

 

 

Artikkel for Endelig sørdag – Bank og megler, Grimstad, publisert 12.05.2018.