Samlet kompetanse og personlig rådgivning

Å være i samme hus gir gevinster. Praten rundt kaffemaskinen og i felles spiserom skaper trivsel. Enda viktigere er den faglige kvaliteten kundene nyter godt av.

Terje Marcussen og Bente Christensen er enige om at samlokalisering gir smidighet og styrket kompetanse.

 

Det er Bente Christensen og Terje Marcussen skjønt enige om. Hun er banksjef i Sparebanken Sørs tvedestrandskontor; han er eiendomsmegler MNEF og fagansvarlig for den lokale Sørmegleren-avdelingen.

Rett ved handlestrøket deler de to bedriftene lokaler. De deler også synet på at gode tjenester innebærer tilgjengelighet, åpenhet og faglig engasjement, forteller Christensen og Marcussen. Og når bolighandel står på agendaen, er dørene alltid åpne mellom bankrådgivere og meglere.

– Det tar ikke lang tid å få en prat med oss her i gården, bedyrer banksjefen. – Sparebanken Sør legger vekt på personlig kontaktflate med kundene.

 

Tett oppfølging

Det er en filosofi eiendomsmegleren kjenner seg igjen i. – Også vi i Sørmegleren vet hvor verdifull tett oppfølging er for en god bolighandel. Å ha kompetente og dedikerte rådgivere med på laget skaper trygghet. At vi kan trekke veksler på hverandres ekspertise gir ikke bare presise og raske svar for kunden. Det høyner også kompetansen hos den enkelte medarbeideren.

Boligmarkedet lokalt er slett ikke så verst, i følge Christensen og Marcussen. Stadig flere kjøper dessuten eiendom til bruk i store deler av året, med tanke på å bosette seg i Tvedestrand på sikt. Banksjefen røper at mange av dem også velger Sparebanken Sør som sin bankforbindelse. – Det vitner om stor grad av tillit til oss, og at vi oppleves som en nær bank, sier hun.

– Både folk med og uten tilknytning til byen skaffer seg hus eller leilighet i Tvedestrand, tilføyer Marcussen. – Vi kunne faktisk gjerne hatt flere eneboliger å tilby.

 


Bente Christensen og Terje Marcussen stortrives med Tvedestrands sjarme og hyggelige kunder.

 

Gode bokvaliteter

Ellers melder de to at byen er svært attraktiv som bosted også for mennesker med jobb utenfor kommunen. – Det er bygd ut gode boligområder, og flere er på beddingen, for eksempel Tangen og Lauvåsen. Det er gode oppvekstkår her, og Tvedestrand er preget av dugnadsånd og vilje til å ta vare på byen, påpeker Marcussen.

– Vi må også nevne at vi får ny og stor videregående skole her, og den nye veitraseen korter reisetiden til nabobyene kraftig ned. Og så får vi jammen kanal nede i havna, sier Christensen.

– Mange vender tilbake til hjembyen for å bli her, påpeker Marcussen.– Det skjønner jeg godt, for jeg har gjort det samme etter noen år i Oslo. Her er det folk du kjenner, og vi har er romslig lynne. Tvedestrand er så avgjort en by som er god å bo i, og der du får være deg selv!
 

 

Artikkel for Endelig sørdag – Bank og bolig, Tvedestrand publisert 26.04.2018.