Tett dialog mellom eiendomsmegler og bank gir fordeler for deg som kunde

Kompetanseutveksling og dialog mellom eiendomsmegler og bank sørger for høyt faglig nivå. Det nyter kundene godt av.

Samlet kompetanse og personlig rådvigning fra eiendomsmegler og bank

Det er Charlotte Premak Bjørnarå og Daniel Ferdinand L. Hellenes skjønt enige om. Hun er autorisert finansiell rådgiver i Sparebanken Sør, han er eiendomsmegler MNEF i Sørmegleren, og de deler på Kristiansand som lokalområde.

De deler også synet på at gode tjenester innebærer tilgjengelighet, åpenhet og faglig engasjement. Og når boligkjøp og boligsalg står på agendaen, er veien ikke lang mellom bankrådgivere og meglere.

– Det tar ikke lang tid å få en prat med oss her i Sparebanken Sør, sier Charlotte.

– Banken legger vekt på personlig kontaktflate med kundene. Noen titalls meter unna Sørmegleren ligger bankens kontorer, der vi gir veiledning om privatøkonomi, forsikring, sparing, fonds og ikke minst bolighandel og finansiering av boligkjøp.

 

Daniel Hellenes og Charlotte Premak Bjørnarå spiller på lag for å gi trygge og faglig riktige råd når du skal selge og kjøpe bolig.

Tett oppfølging fra eiendomsmegler og bank

– Også vi i Sørmegleren vet hvor verdifull tett oppfølging er, tilføyer Hellenes. – Å ha kompetente og dedikerte rådgivere med på laget skaper trygghet. At vi kan trekke veksler på hverandres ekspertise gir ikke bare presise og raske svar. Det høyner også kompetansen hos den enkelte medarbeideren.

Boligmarkedet lokalt er slett ikke verst, i følge Premak Bjørnarå og Hellenes. – Det kan riktignok ta litt tid å selge, og det er fornuftig å ha realistiske forventninger til prisantydning, sier Hellenes. – Men byen har generelt en grei befolkningsutvikling, og både økonomer og folk flest ser lyst på fremtiden. Det gir naturlig nok god effekt på boligsalget.

God tilførsel av nye boliger i Kristiansand

– Det er bygd ut mange fine boligområder i Kristiansand de siste årene, og flere er på beddingen. Ikke minst gjelder det spennende leilighetsbygg nær sentrum og på Lund, noen av dem mer eller mindre ferdigstilte og andre i forberedende fase, fortsetter eiendomsmegleren.

– Vi må også nevne at det er frisk aktivitet i byens nøkkelbedrifter, og nye virksomheter kommer til. Det vil gi ringvirkninger både for tilflytning og for omsetningen av boliger, supplerer Premak Bjørnarå.

Les også om