Prissvingninger ikke så viktig

Boligprisen i Agder preges av små endringer opp og ned. Det gir en god og stabil markedsituasjon, for selger og kjøper.

I følge styreleder i Sørlandets Eiendomsmeglerforbund, Ingrid E Svendsen, er promilleendringer fra måned til måned ikke det viktigste for meglerne på Sørlandet. De ønsker seg et stabilt og forutsigbart boligmarked, og da er antall boliger som ligger ute for salg, arbeidsmarkedet, rentenivå, befolkningsutviklingen og selvsagt offentlige reguleringer viktige faktorer.

– Forbundet har nærmere 3000 medlemmer over hele landet, og 170 sokner til sørlandsavdelingen. Deres erfaring og kompetanse, kombinert med tilgjengelig statistikk, gir uvurderlig innsikt i marked og trender, sier Svendsen, som utover ledervervet har sitt daglige virke i Sørmegleren.

Bra sommersalg

– Tett dialog oss meglere imellom og samtaler med kundene våre gir verdifull kunnskap om det som rører seg. Generelt er markedet stabilt og forutsigbart på Agder, og den moderate prisutviklingen et gode. Vi merker en jevn optimisme blant kundene, og sommeren har vært en god salgsperiode, forteller hun.

Svendsen trekker særlig frem synkende ledighetstall som positive for omsetningen. Folk føler seg trygge på å investere i eiendom, og vi har tilflytning i landsdelen. Det gjelder riktignok mest Kristiansandsregionen, men veksten gir ringvirkninger også i øst og vest.

– Ikke minst har nye E-18 ført til at avstanden mellom hjem og arbeid er blitt kortere, påpeker hun. – Dermed er boliger utenfor de mest sentrale byene og tettstedene interessante for flere.

Omsetningshastigheten er imidlertid ikke Svendsen helt fornøyd med. – Men alt blir solgt til slutt, og vårt råd til selgere er is i magen og nøktern forventning til prisforlangende, sier hun.

Medlemmene i Sørlandets Eiendomsmeglerforbund sitter på verdifulle innsikter i boligmarkedet, påpeker Ingrid E. Svendsen

Velfungerende marked

– Ønsket om innflytningsklare boliger ser ut til å ha forsterket seg de siste årene, fortsetter hun. – Samtidig holder drømmen om å eie egen bolig seg. Dette er viktig også for eiendomsmeglerne. Politisk ønsker vi at dagens regelverk videreføres, slik at alle med betjeningsevne kan kjøpe bolig også i fremtiden.

Svendsen minner om de senere årenes strenge krav til eiendomsmegleres utdanning og praksis. – Det har styrket omdømmet vårt og gitt bransjen kompetanse få land kan matche. Meglernes kunnskaper, god regional boligplanlegging og det vi stort sett oppfatter som fornuftige reguleringer har gitt oss et velfungerende boligmarked.

Les også..