Ny vei påvirker boligmarkedet

I juli åpner firefeltsveien mellom Arendal og Tvedestrand – og bygging av ny E39 mellom Kristiansand og Mandal er i full gang. Påvirker det boligprisene?

Blir boligprisene påvirket av nye veier

 

Eiendomsmegler i Arendal Helga Sverdrup Hvass
Avdelingsleder i Arendal Helga Sverdrup Hvass

Helga Sverdrup Hvass er eiendomsmegler MNEF og avdelingsleder i Sørmeglerens arendalskontor. Hun vet en god del om hva firefeltsveien mellom Kristiansand og Grimstad hadde å si for boligsalget.

– Undersøkelser foretatt etter åpning av veien mellom de to byene konkluderer med at reisetid er en sentral variabel for boligpriser. I tillegg viser det seg at prisøkningen var sterkest når spaden ble satt i jorda og bygging av veien ble igangsatt, ikke når veien ble vedtatt, sier hun.

Reisetid og boligpris

Arendalsmegleren får støtte fra sin kollega i Mandal, Audun Remesvik, også han eiendomsmegler MNEF og avdelingsleder. – Prisnivået i byene som vant mest på kortere reisetid, Lillesand, Grimstad og Arendal, steg mer enn det vi kunne anta ville vært tilfellet dersom veien ikke var bygget, sier Remesvik.

Arendalsmegleren får støtte fra sin kollega i Mandal, Audun Remesvik, også

– Det er riktignok knyttet usikkerhet til slike målinger, tilføyer Sverdrup Hvass. – Men de kan i stor grad elimineres ved å kontrollere mot andre sammenlignbare kommuner, og ved å ta hensyn til faktorer som arbeidsledighet, generell utvikling i boligpriser, tilfang av nye boliger og reallønnsvekst.

Positivt i vest og øst

Eiendomsmegler i Mandal Audun Remesvik
Avdelingsleder i Mandal Audun Remesvik

– Dette er veldig interessant også for oss som bor vest for Kristiansand, sier Remesvik. – Vi regner med en tilsvarende utvikling når strekningen mot Mandal og etter hvert Stavanger blir utbygd. Ikke bare blir reisetiden dramatisk nedkortet. Boligsalget og prisene vil helt klart påvirkes av nærhet til vei og jobb. Og selvfølgelig vil effekten variere med pendlerandelen. Jo større pendlerandel, desto mer utslag i priser.

– Vi vet uansett at endring i reisetid er en sentral variabel for boligpriser. Det gjelder også når den nye strekningen mellom Arendal og Tvedestrand åpner i juli, avrunder Sverdrup Hvass.

Mer fra boligstoff og nyheter!