Ny lov om bolighandel

Dagen før 17. mai vedtok Stortinget ny avhendingslov. Nå blir det slutt på å selge boligen «som den er».

– Hensikten med endringene er gode, sier eiendomsmegler MNEF og fagsjef i Sørmegleren, Hanne Geelmuyden. – Kjøpers rettigheter blir bedre ivaretatt, og selgers informasjonsplikt skjerpes. Slik ønsker politikerne å redusere omfanget av tvister og krav om erstatning.

Geelmuyden ser likevel noen svakheter. Det gjelder særlig andelen av tilkjent kompensasjon for mangler som kjøper selv må dekke. Den er satt til 10 000 kroner, og erstatter dagens bestemmelse om at bare feil av vesentlig betydning kan utløse erstatning. Denne egenandelen tror hun er såpass lav at en del kjøpere vil prøve å oppnå prisavslag som ellers ikke ville være aktuelle. Uansett vil det fortsatt være lurt av både kjøper og selger å tegne forsikringer mot det uforutsette.

Gode tilstandsrapporter

Det er en betraktning hun deler med administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. – Når vesentlighetsterskelen fjernes, får selgere økt ansvar og blir mer avhengig av gode tilstandsrapporter. Samtidig er vi bekymret for konsekvensene av den lave egenandelen for kjøper, sier han i en pressemelding.

Direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge er hakket mer kritisk til den nye loven. – En sak av så stor viktighet hadde fortjent en grundigere prosess, uttaler han på Eiendom Norges egne nettsider. – Endringen innebærer en betydelig innskrenkning av avtalefriheten til norske forbrukere.

Samtidig er Dreyer beroliget av at beredskapsminister Jøran Kallmyr (Frp) lover grundig regulering av forskriftene for takseringsbransjen før loven trer i kraft. – Dette er i tråd med våre innspill i saken, sier han.

 

Tilstandsrapporten vil bli enda viktigere for et godt boligsalg når den nye avhendingsloven trer i kraft, sier Hanne Geelmuyden i Sørmegleren

Tilstandsrapporten vil bli enda viktigere for et godt boligsalg når den nye avhendingsloven trer i kraft, sier Hanne Geelmuyden i Sørmegleren

Meglers rolle

Geelmuyden hilser den nye lovens skjerpede krav til informasjon velkommen. – Et godt eksempel er beregning av areal, sier hun. – Avviket skal ikke være større enn to prosent, og maksimalt utgjøre én kvadratmeter. Dette har vi for lengst innført som standard i våre prospekter.

– Vi må være aktive støttespillere når selgeren samler informasjon om boligen. Her gjelder det å gi nøyaktige opplysninger til takstmann og være åpen om mangler som ikke ligger umiddelbart i dagen. Formuleringer om feil og forbehold må fremstå slik at kjøperen har sjanse til å forstå dem, sier fagsjefen.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Hun peker i tillegg på kjøpers ansvar for å undersøke boligens tekniske tilstand. Mangler som trekkes frem i etterkant av kjøpet, kommer en ikke langt med dersom disse er oppgitt av selger, eller er av en natur som kjøperen opplagt burde ha sjekket.

– Årvåkenhet, nøyaktighet og kompetanse fra meglers side blir altså enda mer avgjørende med den nye avhendingsloven, understreker Geelmuyden. – Det passer godt med Sørmeglerens filosofi om alltid å være hundre prosent på hugget i en bolighandel, helt frem til overdragelsen!

 

Ny avhendingslov 

  • Trer i kraft 1. januar 2020
  • Fjerner krav om vesentlighet for erstatninger
  • 10 000 kroner må kjøper selv dekke av kompensasjon for mangler
  • Tillater kun 2 % avvik fra oppgitt boligareal, maksimum én kvadratmeter
  • Pålegger selger langt større informasjonsansvar enn før

 

Artikkel for Endelig Sørdag publisert 15.06.2019. 

Mer fra boligstoff og nyheter!