Ingen dramatikk i boligprisene på Sørlandet

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, mener at den negative trenden i boligprisene nasjonalt ikke er representativ for Sørlandet.

- I  boligprisstatistikken fra Eiendom Norge, Finn og Eiendomsverdi ser vi at Aust- og Vest-Agder over tid har skilt seg veldig ut fra resten av landet. Byer som Oslo, Bergen og Stavanger har de siste ti årene vært gjennom perioder med kraftige prisøkninger og -fall. Selv om Sørlandet også har merket tendenser til dette, har det vært i betydelig mindre grad. Prisutviklingen i denne landsdelen har lenge vært moderat og stabil, og vil sannsynligvis fortsette på samme måte i tiden fremover, uttaler Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

 

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge

 

 

Fremsynte sørlandspolitikere

Dette mener han i stor grad kan tilskrives den lokale og regionale boligpolitikken, som i lang tid har lagt til rette for offensiv boligutbygging i landsdelen.

- Jeg har i flere år trukket frem Sørlandet som et godt eksempel på et sted hvor man har lykkes med å møte etterspørselen etter boliger med et riktig tilbud. Fordi det er blitt bygget mye nytt må ikke et stort antall kjøpere kjempe med hverandre om et fåtall objekter. Dette fører til en mer moderat prisvekst i boligmarkedet, og dermed en lavere gjeldsvekst for husholdningene, forklarer Vammervold Dreyer.

 

Stabilt er bra

Selv om prisene i Sør-Norge – i likhet med resten av landet – falt noe i juli, viser boligprisstatistikken likevel en prisvekst på 2,7 prosent i Aust-Agder og 1,3 prosent i Vest-Agder de siste tolv månedene.

- Alt tilsier at boligprisene i Agder-fylkene vil holde samme nivå i overskuelig fremtid, forutsatt at det ikke skjer dramatiske endringer i bankenes boligrentenivå eller at landsdelen får en vesentlig økning i antall arbeidsledige, tror eiendomseksperten.

 

Mer å velge mellom

Vammervold Dreyer forteller videre at i tillegg til prisutviklingen er antallet boliger som omsettes en god indikator på temperaturen i eiendomsmarkedet.

- Antall salg hittil i år er ca. 800 boliger i Aust-Agder og ca. 1700 boliger i Vest-Agder. Dette er nokså likt fjorårets tall. Vi antar imidlertid at det vil komme noen flere eiendommer på tilbudssiden i år, men dette vil likevel utgjøre en marginal forskjell fra i fjor, informerer han og avslutter:

- Summa summarum: Boligprisutviklingen på Sørlandet er akkurat som før, moderat og stabil. Dere har et boligmarked men en fin balanse mellom tilbud og etterspørsel, noe som er positiv både for kjøpere, selgere og samfunnet for øvrig, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

 

Publisert 12.08.2017

Les også..