Det viktigste er tilliten

Eiendomsmegling er teknologidrevet, som så mye annet. Men den viktige relasjonen mellom mennesker består.

Enkle rutiner

– Skrivemaskin, regnemaskin og fasttelefon. Det var stort sett det vi hadde av redskaper da jeg begynte, sier Sigmund Støle (61). Helt grønn i bransjen ankom han Sparebankens Sørs nyopprettede eiendomsavdeling i Lyngdal høsten 1986. Nye krav til kompetanse sendte ham på skolebenken parallelt med jobben, og i 1989 var han ferdig utdannet statsautorisert eiendomsmegler.

– Det var ikke mye informasjon å hente i prospektene våre den første tiden, sier han og finner frem et spinkelt dokument som eksempel. Bankens logo, boligens adresse og et lite påklistret amatørfoto utgjør det ene av dokumentets to ark. På det andre har han tastet ned de sparsommelige opplysningene som trengtes den gangen.

 

Daniel Hellenes og Sigmund Støle
Daniel Ferdinand L. Hellenes og Sigmund Støle i prat om megleryrket før og nå.

 

Markedsføring og rådgivning

– Negativene tok en uke å fremkalle, og så var det om å gjøre å sende avisen et ryddig manuskript til salgsannonsen i god tid, forteller Støle. – Det var slett ikke alltid vi oppga gateadresse, og tonen skulle være nøktern. Utover nittitallet endret bildet seg drastisk. Det ble langt sterkere fokus på salgsarbeid og visning. Det ble mer reklame ut av det, samtidig som rådgiverrollen ble viktigere.

Endelig sørdag har invitert ham til en kafé-prat om megleryrket før og nå. Sammen med oss er kristiansandsbaserte eiendomsmegler MNEF Daniel Ferdinand L. Hellenes (31), Støles sørmeglerkollega siden 2016.

– Verktøyene våre er av et helt annet omfang i dag, og det samme gjelder gjøremålene, sier Hellenes. – Prospektene er nærmest blitt til kataloger, med profesjonelle fotografier, kart, grunnplan, egenerklæring og omfattende tilstandsrapporter på plass.

 

Pålitelig informasjon

Samtidig er de nye verktøyene både effektive og pålitelige, påpeker begge meglerne. De aller fleste opplysningene om en bolig er tilgjengelige på nettet, og smarte algoritmer sørger for skreddersydd og målrettet markedsføring i flere kanaler.

– Publikum har også selv tilgang til mange av opplysningene vi henter inn. Prishistorikken ligger ute, og det meste av byggeplaner og reguleringer er lett å finne, sier Hellenes og føyer til at kjøperne virker godt forberedt når de kommer på visning.

Det er også Støles erfaring, selv om han har sans for det noe roligere tempoet i tidligere tiders budrunder. – Det kunne gå hett for seg før også, innimellom. Men stort sett håndterte vi budene etter hvert som de tikket inn, gjerne over en uke eller to. Dette var riktignok i et marked preget av landlige forhold. I dag er prosedyrene i by og bygd temmelig like, sier han.

 

Tillit og menneskelig faktor

– Budrundene kommer etter at interessentene har fått god innsikt i eiendommen de byr på. Vi er alltid tilgjengelig for kjøperen med råd og opplysninger, på samme måte som vi veileder selger i alt som må ordnes på forhånd, tilføyer Hellenes og poengterer at meglers opptreden overfor partene alltid har vært avgjørende for et vellykket salg . – Tillit og troverdighet er den røde tråden i meglerbransjens historie, sier han.

Og når det gjelder fremveksten av de nye digitale tjenestene er de begge klare. Utviklingen er til det beste for kjøpere, selgere og markedet i sin helhet. Sammen med strengere regelverk og krav til prosedyrer sikrer digitalisert informasjon åpenhet, effektivitet og kvalitet i meglernes arbeid.

– Men så er det altså den uunnværlige menneskelige faktoren, da, understreker Hellenes. – For å sitere Anna Fellander fra Swedbank: «Alt som kan digitaliseres, vil bli digitalisert. Og det som ikke kan digitaliseres, vil stige i verdi».

 

 

Reportasje til Endelig Sørdag publisert 25.11.2017.