Dette bør du sjekke i tilstandsrapporten!

Arild Grundetjern, byggmester og takstmann, synes folk flest leser tilstandsrapporter litt for overfladisk før et boligkjøp. Her er 3 tips til hva du i hvert fall bør sjekke.

 

I følge Norges Takseringsforbund er tilstandsrapporten en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den tar for seg avvik i forhold til byggeforskrifter og normale forventninger om tilstand i lys av slitasje og elde.

Heller før enn siden

– Det er viktig å huske på at rapporten ikke er en garanti for fravær av skjulte feil og mangler, blant annet fordi det ikke foretas åpning av konstruksjoner. Selv om vi takstmenn går grundig gjennom boligen, borrer vi ikke i overflatematerialene for å se hva som ligger bak, understreker Arild Grundetjern og legger til.

– Beskrivelsene i rapporten skal dessuten være mest mulig korte og konsise, derfor er det ikke alltid at nyansene kommer frem i teksten, sier Grundetjern.

Likevel er det sjeldent potensielle kjøpere ringer for å få en nærmere forklaring av rapporten.

– I alle mine tilstandsrapporter står det telefonnummeret mitt, men det er kun noen ytterst få som faktisk ringer for å spørre mer detaljert om det som står der, forteller takstmannen.

Arild Grundetjerns tips til lesing av tilstandsrapporter:

  1. Les rapportkonklusjonen nøye. Den står gjerne i begynnelsen av tilstandsrapporten og er en oppsummering av de store funnene; både hva som er dårlig og hva som er oppgradert i boligen.
  2. Les grundig avsnittene som omhandler sanitærrom, elektrisk anlegg, drenering, taktekking og røropplegg. Dette er store ting som det kan være kostbart å skifte/utbedre.
  3. Ikke se deg blind på tilstandsgrader (TG) og levetidsbetraktninger. Selv om det for eksempel står at normal tid for utskiftning av trevinduer er 20-60 år, kan de gjerne vare lenger dersom vedlikeholdet har vært optimalt og slitasjen liten. Ring takstmannen for utfyllende svar!

 

Fakta: Tilstandsgrad (TG) – hva er det?

Ved siden av hvert punkt i tilstandsrapporten er det et lite symbol med noen bokstaver, tall og en farge som viser hvilken tilstandsvurdering/tilstandsgrad (TG) materialene som omhandles i dette avsnittet har fått. Tilstandsgradene forkortes TG:0, TG:1, TG:2 og TG:3.

TG:0 står for ingen avvik og angis ikke i rapporten (fordi det da ikke er registrert synlige symptomer/tilstandssvekkelser)

TG:1 (grønn) indikerer svake symptomer

TG:2 (gul) tyder på middels kraftige symptomer

TG:3 (rød) betyr kraftige symptomer, herunder sammenbrudd og total funksjonssvikt.

– I denne forbindelse kan det være greit å vite at flesteparten av boligene som er bygd på 1970-80 tallet, eller før, ofte vil få TG:2 på punktet om for eksempel drenering. Rett og slett på grunn av alderen på konstruksjonen. Dette behøver imidlertid ikke å bety at det er på tide å utbedre dreneringen dersom vedlikeholdet har vært bra, avslutter byggmester og takstmann Arild Grundetjern.

Les også..