Boligsalg - en tillitssak

Å skifte bildekk eller pakning i krana på egen hånd gir en god følelse av mestring. Det samme gjelder snekring av platting på hytta. Men ikke nødvendigvis gjør-det-selv-salg av bolig.

Hanne Geelmuyden, Fagsjef i Sørmegleren

 

Faglighet

– Noen ting er best å overlate til fagfolk, hevder Hanne Geelmuyden, eiendomsmegler MNEF og fagsjef i Sørmegleren. Hun mener det lønner seg for folk flest å la bolighandelen skje i regi av autoriserte meglere. – Et velsmurt meglerapparat gir jevnt over bedre pris og raskere omsetning. Det er også sånn at mange kvier seg for å kjøpe direkte av boligeier.

– I særlige tilfeller kan selvhjelpsløsninger være gode nok, nyanserer hun, og sikter til fremveksten av nettbaserte «selge selv»-tjenester. – Antall brukere er slett ikke stort, det må presiseres, og ser ut til å være ganske stabilt. Og det må være lov å si at meglere aldri ville ta sjansen på å benytte egensalgstilbudene selv.

I et lite og oversiktlig marked kan løsningen likevel ha noe for seg, påker hun. – I Oslo har det vært et mulig alternativ, i alle fall inntil nylig. Men i de aller, aller fleste tilfellene kommer du best ut av det med profesjonell drahjelp!

Og når en tenker seg om, lyder det fornuftig. For her er det mye å passe på, det er mange feller å gå i og en rekke krav å etterkomme.

 


Profesjonelt salgsarbeid gir jevnt over kjappere salg og bedre pris, sier Eiendomsmegler MNEF og fagsjef Hanne Geelmuyden.

 

Meglerkompetanse og tillit

– Går du til en autorisert megler, vet du at vedkommende har solid utdannelse og gjerne lang erfaring med å selge boliger i ditt område, sier Geelmuyden. – Det betyr mye for markedsføring og prissetting. Vi benytter selvfølgelig de samme digitale kanalene som selvhjelpsplattformene, pluss en del ekstra. Vi har tilgang til pålitelig, lokal statistikk og annen relevant informasjon. Dessuten er våre salgskanaler svært målrettet, og vi tar ofte i bruk våre lister over folk på aktiv boligjakt.

Bolighandel er i høyeste grad snakk om tillit, poengterer faglederen. ­– For å oppnå den, er personlig kontakt avgjørende. Megleren møter deg før prosessen er i gang, og gjør planleggingsfasen rasjonell og tilpasset boligen. Du har også megleren i ryggen hele veien, under visning, budrunde og sluttføring av handelen.

 

Papirarbeid og informasjonsplikt

Ikke minst er utarbeidelse av prospekt med tekniske opplysninger noe en fagperson er best kvalifisert til å håndtere. Geelmuyden minner om plikten til å gi kjøper alle relevante og pålagte opplysninger. Mangelfull informasjon kan påføre selgeren store utgifter til utbedringer, og krangel i etterkant av et salg er uansett alltid ubehagelig.

– Velrennomerte meglere gir deg også trygghet når oppgjøret overføres fra kjøper. Vi kan jusen, prosedyrene og formalitetene, inkludert finansieringssjekk, sier Geelmuyden. – Enda en viktig ting er at så vel selger som kjøper kan være trygge på at salgssummen er riktig i forhold til markedet.

– Når det kommer til stykket, er nok meglerens rådgiverrolle det viktigste av alt, tilføyer hun. – En ting er å sette seg inn i alle sider av en salgsprosess, inkludert markedsføring, opplysningsplikt og papiraraller fleste er nok mer opptatt av trygghet enn å spare utgifter til meglerhjelp. God megling handler om å være brobygger mellom selger og kjøper. Vi skal skape trygge og riktige rammer for begge parter.

 

 

Reportasje til Endelig Sørdag publisert 21.10.2017.