Boligmarkedet på Sørlandet: Optimismen er tilbake

Etter at 2015 var et år preget av lave forventninger i boligmarkedet, peker pilene nå oppover, mot mer optimisme og framtidstro.

Prognosesenteret i Oslo overvåker bygge- og anleggsbransjen i Norge og Norden. Partner Bjørn-Erik Øye har sett nærmere på boligmarkedet i Agder, med særlig
fokus på Kristiansandog Arendal.

FORVENTER VEKST

2015 var på mange måter et vanskelig år, der nyhetsbildet var preget nedgangs- tider og oppsigelser i den oljerelaterte næringen. Ifølge Øye bidro dette til at det så sent som i mars 2016 kun var 17 prosent av befolkningen i Kristiansand som trodde på fremtidig vekst i boligprisene. I dag, fem måneder senere, er bildet et helt annet: Nå tror 40 prosent at boligprisene vil stige, noe som er det samme nivået som på slutten av 2014.

– Dette viser en tydelig holdningsendring og er et bevis på at optimismen er tilbake, noe som lover godt for utviklingen i boligmarkedet, sier Bjørn-Erik Øye.

 

STØRRE TEMPO I BOLIGSALGET

Denne holdningsendringen i mer positiv retning vil bidra til at også et annet       fenomen, nemlig den relativt lave omsetningshastigheten på boliger i så vel Kristiansand som Agder for øvrig, nå er i ferd med å snu.

– Det siste halvannet året har omsetningshastigheten gått ned i hele Agder. De usikre økonomiske tidene har bidratt til større forsiktighet, med det resultat at mange har utsatt avgjørelsen om å flytte på seg. Men nå som framtidstroen er tilbake, vil vi se at flere vil gjøre alvor av flytteplanene, noe som i sin tur vil medføre at omsetningshastighet vil øke, utdyper Øye.

 

REGIONALE FORSKJELLER

Bjørn-Erik Øye peker på at det er vanskelig å gi en samlet vurdering av boligmarkedet i Agder. De regionale forskjellene er store, noe som blant annet er tydelig ved en sammenlikning av storbyene Kristiansand og Arendal. Her utmerker førstnevnte seg med en betydelig høyere kvadratmeterpris – kr 29 300 hittil i år – enn Arendal, som til sammenlikning ligger på i overkant av 22 000 kroner. Den samme utviklingen gjenspeiler seg i prisveksten, som så langt i 2016 har bikket fire prosent i Kristiansand, nær dobbelt så mye som i Arendal.

 

SUNT BOLIGMARKED I KRISTIANSAND

– Kristiansand utmerker seg ellers med stor byggevirksomhet i sentrumsområdene. Her har politikerne vært fremtidsrettede og gjort mye for å gjøre bykjernen mer vital og spennende, fremholder Bjørn-Erik Øye, og viser i den forbindelse til Kanalbyen, Tangen og Secret Garden, som sammen med Aquarama, Kilden og Fiskebrygga har gjort Kvadraturen til et attraktivt sted å bosette seg.

– I sum har byen et svært sunt boligmarked, godt hjulpet av en høy bolig produksjon som har bidratt til å holde prisene på et fornuftig nivå, fastslår han.

 

LAVERE AKTIVITET I ARENDAL

Eiendomsmegler Helga Sverdrup Hvass hos Sørmegleren i Arendal kan bekrefte at det ikke akkurat koker på boligmarkedet i fylkeshovedstaden:

– Vi har vesentlig flere eiendommer for salg nå enn tidligere og vi bruker lenger tid på hvert salgsobjekt. Kundene har nå mange objekter å velge mellom og det er kjøpers marked i Arendal. Men samtidig har vi mange spennende boligprosjekter hvor salget har vært jevnt godt, sier hun.

Ett av prosjektene Sverdrup Hvass tenker på, er Nidelvåsen, som med sin
luftige, solrike beliggenhet og nærhet til natur og sjø, er et av de mest spennende utbyggingsområdene i kommunen hvor førstegangskjøperne og godt voksne stortrives.

– Nidelvåsen er et flott prosjekt som særlig appellerer til en yngre kjøpergruppe.  Vi forventer også god interesse for Arendal Boligbyggelags nye, attraktive byggeprosjekt på Skarpnes, Fagerli Terrasse, som snart legges ut for salg. Her har vi også fått på plass en gunstig finansieringsordning med Husbanken, noe som er et stort pluss i dagens marked, påpeker Helga Sverdrup Hvass.