Boligmarkedet er en klasseskiller!

Forskjellen er stor mellom unge som får støtte til boligkjøp hjemmefra og de som ikke gjør det.

Egen bolig

Å eie egen bolig er et viktig gode, og noe som ligger i bunn for vårt velferdssamfunn. Dersom ikke alle får muligheten til å eie egen bolig, vil det forsterke de sosiale forskjellene.

I dagens boligmarked har det allerede utviklet seg et klasseskille mellom de som har foreldre som hjelper økonomisk og de som ikke har det. Uten arvemidler eller sparekapital blir kravet om 15 prosent egenkapital uoppnåelig for svært mange unge. Alternativet er ofte å leie, som regel til høy pris. Det kanaliserer arbeidsinntekt vekk fra sparing og investering i egen bolig.

 

Ikke som Oslo

I Oslo har en voldsom prisutvikling gjort det spesielt vanskelig å komme inn på boligmarkedet. For å bremse denne utviklingen vedtok regjeringen nylig ekstraordinære tiltak kun for hovedstaden.

Selv om det generelt er kostbart å anskaffe leilighet og hus, har resten av Norge ikke opplevd den samme prisstigningen som hovedstaden. Vi kan dermed fornøyd konstatere at Oslo denne gang blir behandlet isolert og at resten av landet ikke pålegges de samme restriksjonene.

Vi kan imidlertid se for oss flere tiltak som kan lette situasjonen for boligkjøperne, og da særlig unge førstegangskjøpere.

 

Målrettede tiltak

BSU-ordningen bør for eksempel utvides. Det vil føre til økt sparing og kortere vei til å oppfylle egenkapitalkravet. Riktignok kan vi se et klasseskille ved at de som har anledning til å spare i BSU i tillegg kan bli hjulpet av foreldre, men en forsterkning av ordningen vil uansett kunne komme alle til gode.

Å droppe eller redusere dokumentavgift for unge vil kunne bidra til lavere inngangsbillett. Det bør videre legges bedre til rette for at private aktører og utbyggere kan skreddersy gunstige og kreative ordninger for unge. Boliger som leies ut med åpning for kjøp på et senere tidspunkt kan være en slik ordning.

Startlån og tilskudd fra Husbanken er kanskje de mest effektive virkemidlene. Uheldigvis har det blitt stadig færre midler tilgjengelig for startlån til ordinær ungdom. Denne utviklingen må vendes!

Selv om målet er at flest mulig eier eget husvære, må ikke utleieboliger og studentboliger ignoreres. Vi må ha et velfungerende utleiemarked og tilstrekkelig antall utleieboliger, slik at ungdom kan bo forholdsvis rimelig til de har opparbeidet seg nok egenkapital.

 

Forenkling og planlegging

Den sterke prisveksten for nye så vel som brukte boliger ser ut til å ha flatet ut. Det er supert at det også er vedtatt en forenkling i plan- og bygningsloven. En ny bolig kan i dag eksempelvis bygges en halv million kroner rimeligere enn før.

Det er viktig at kommunene kutter lange planleggingsprosesser. Tilrettelagte tomter må stå til disposisjon for utbyggere slik at prosjekteringen blir så kort og ikke minst forutsigbar som mulig. Et godt forbilde er Kristiansand kommune, som har klart å bidra til bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet.

Vi kan ikke ha det sånn at ungdom er avhengig av foreldre for å kjøpe egen bolig.

Som seriøse eiendomsmeglere er det vår plikt å ivareta både selger og kjøper. Det gjør vi gjennom solid faglig innsats når vi formidler boliger, men også gjennom innspill til offentlig boligpolitikk.

Vi venter i spenning og forventer at politikerne holder sine valgløfter!

 

Tone Solheim Grøsle, assisterende direktør i Sørmegleren AS

 

Publisert 16.09.2017

Les også..