Boligannonsering i verdensklasse

Sørmeglerens nye salgsverktøy SYNLIG sender boligannonsen akkurat dit den skal. Kjøperen finner ikke boligannonsen – annonsen finner kjøperen! 

– Vi tar et nytt kjempesprang inn i den digitale verden, sier en stolt Tone Solheim Grøsle. Som assisterende direktør og markedssjef i Sørmegleren er hun ansvarlig for lanseringen av SYNLIG.

– Nå kan vi annonsere enda mer målrettet til potensielle kjøpere. Dette gir store fordeler for kjøper og for alle som selger bolig gjennom landsdelens største eiendomsmeglerkjede!

Hilde Birkeland, Sørmeglerens digitale koordinator, forklarer at hemmeligheten bak SYNLIG er avanserte algoritmer. – SYNLIG sanker brukerdata og kombinerer dem med funksjonene til blant annet Facebook og Google. Alt er selvfølgelig i tråd med GDPR, EUs nye, strenge regler for personvern. 

Tone Solheim Grøsle og Hilde Birkeland har kjørt SYNLIG som pilotprosjekt i et halvt år, og ruller nå ut løsningen i alle Sørmeglerens avdelinger.

Tone Solheim Grøsle og Hilde Birkeland har kjørt SYNLIG som pilotprosjekt i et halvt år, og ruller nå ut løsningen i alle Sørmeglerens avdelinger.

 

Effektive kanaler

– Vi står for en tredjedel av boligomsetningen på Sørlandet, og har derfor en unik innsikt som kan tilføre SYNLIG svært mye nyttig informasjon, tilføyer Solheim Grøsle. – For å kvalitetssikre løsningen gjennomførte vi et pilotprosjekt i fjor. Det er ingen tvil om at SYNLIG innfrir og gir fornøyde kunder!

Annonsene publiseres blant annet på Facebook, Instagram og Googles plattformer. I tillegg benyttes lokalpresse og Schibsteds aviser. Hvor annonsen dukker opp, er avhengig av hvordan den potensielle kjøperen ferdes på nettet. SYNLIG måler effektiviteten døgnet rundt, og dirigerer hele tiden budskapet i kanaler som gir best respons.

Skreddersydd budskap

– Målretting og tilpasning er kjernen i SYNLIG, poengterer Birkeland. – Annonsen styres der den gir best virkning, og blir skreddersydd til mottakeren. Faktorer som alder, tidligere søk og preferanser bestemmer bruken av bilde og tekst. Boliginteresserte får relevante og mer interessante annonser i kanalene de oppholder seg i.

– SYNLIG er enkel i bruk, sier Solheim Grøsle. – Annonseringen går av seg selv, styrt av avanserte algoritmer, og som selger kan du når som helst følge med på antall visninger, klikk og kanaler med mer. Annonseringen gir en brukervennlig opplevelse både for selger og boliginteresserte. 

Fra boligstoff og nyheter!