Åpne dører i trivelig by

De har orkesterplass til liv og røre i Risør. Herfra tilbyr de samlet kompetanse til alle som går i tanker om bolighandel.

Jan Terje Halvorsen og Heidi A. Simonsen er storfornøyde med å kunne motta kunder i samme hus i byens smørøye.

 

Heidi A. Simonsen er Sparebanken Sørs banksjef i Risør. Hun har fartstid fra flere hold i bankverdenen, og er godt fornøyd over å ha havnet i en trivelig og akkurat passe stor sørlandsby.

– Her i Torvet 2 er vi midt i smørøyet, med hyggelige kolleger og sambygdinger rundt oss. Særlig sommerstid er det yrende liv, rett utenfor vinduene, sier hun.

Den sjarmerende, hvitmalte trebygningen har huset mange aktiviteter, kan hun fortelle. Opprinnelig tilhørte den en legefamilie, siden ble det kinematograf, melkeutsalg og fargehandel. En periode var dessuten tredje etasje bolig for banksjefen i det som før het Risør Sparebank.

– Nå er det vi og banken som regjerer, under samme tak. Og det til stor fordel for kundene, skyter Jan Terje Halvorsen inn. Han er avdelingsleder for de fire ansatte i Sørmeglerens risøravdeling, og er minst like glad for samlokaliseringen som banksjefen.

 

Samspill og kompetanse

– Hos oss er det alltid noen som tar i mot deg, og veien mellom kontorene er kort, sier han. – Sammen ordner vi det meste i løpet av en og samme dag, alt fra verdifastsettelse og forsikring til lånevilkår og råd om plassering av gevinst ved salg. Slikt samspill er vi alene om å tilby i Risør.

– Dette passer med bankens overordnede filosofi, tilføyer Simonsen. – I tillegg til gode digitale tjenester og et velfungerende kundesenter legger vi vekt på personlig rådgivning og stor grad av frihet til å innvilge lån lokalt. Når det dreier seg om kompliserte og viktige avgjørelser som bolighandel, er direkte kontakt med kunden uvurderlig.

Avdelingsleder Halvorsen er hjertens enig. – Regelverket endres stadig vekk, det samme gjør markedsituasjonen. Før du inngår bolighandel, bør du ha skaffet deg god oversikt og ha orden på finansieringen. Dette kan vi hjelpe med, sammen med banken, sier han.

 Jan Terje Halvorsen og Heidi A. Simonsen forstår godt at Risør ar attraktiv for boligkjøpere fra fjern og nær.

 

Lokal forankring

Den lokale forankringen er like viktig som høy kompetanse, understreker de to. – Vi kjenner byen på pulsen og vi følger tett med på nybygg og trender.

Det er for øvrig ingen tvil om at det rører seg i Risør og omegn. Flere nye boligprosjekter er under bygging eller planlegging. Som eksempel trekker Halvorsen frem Flisvikas første trinn, som blir ferdig allerede til sommeren.

– Ellers er det god bevegelse i hyttemarkedet, som vi i Sørmegleren er store på, sier han. – Med en markedsandel på over 40% av bolig- og fritidsmarkedet vet vi hva som rører seg i markedet og er i daglig kontakt med kunder som ønsker å kjøpe bolig eller hytte. Skal du selge boligen din, lønner det seg å kontakte oss så tidlig som mulig, slik at vi sammen kan legge en god strategi for salg og markedsføring.

 

Artikkel for Endelig sørdag – Bank og bolig, Risør publisert 26.04.2018.