Skomedal

Setesdalsvegen 2276

Prisantydning
980 000 kr
Omkostninger
40 370 kr
Totalpris
1 020 370 kr
Kommunale avgifter
2 219 kr / år
Byggeår
1970
P-rom
67 ㎡
Bruksareal
67 ㎡
Tomteareal
1 012 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

Flott beliggende hytte langs fjorden med nydelig utsikt og båtfeste - gode bademuligheter

Om eiendommen

Innhold

Koselig hytte med alt på ett plan. Hytta inneholder gang, 2 soverom med totalt 6(8) sengeplasser, toalettrom, gang med vask og utgang til veranda, kjøkken og stue. Det er i tillegg en frittstående bod med lagringsplass. Det er veranda med utsikt mot fjorden på den ene siden av hytta og terrasse på baksiden.

Standard

Hytta er oppført rundt 1970 og er senere tilbygget i 2008. Det er oppført en frittstående bod på tomten som er rivningsklar. Det bør påregnes noen oppgraderinger av hytta. Hytta er årlig vedlikeholdt med maling. Hytta benytter solcelle som strømkilde.

Romslig gang med god plass til å henge fra seg yttertøy. Fra gangen er det inngang til 2 soverom. Begge soverommene er innredet med dobbeltseng og en liten overkøye. Koselig stue med plass til sofagruppe og spisebord. Nydelig utsikt over fjorden fra spiseplass. Det er peis i stue.
Hyggelig kjøkken med hvitevarer på gass. Innredningen har malte fronter og laminat benkeplate.

Toalettrom med snurredo og vask. Gråvann fra vask går til grunnen. Rommet er innredet med dusjkabinett. Det er ventilasjon fra vindu og avtrekk fra toalett.

Det er bygget ny terrasse i 2019. Flyebryggen er ny i 2020.

Arealer med beskrivelse

Fritidsbolig: Bra: 67 m² - P-rom: 67 m² - S-rom: 0 m²

P-rom inkluderer: Stue, kjøkken, gang, entrè, toalettrom, 2 soverom.

Bod: Bra: 16 m² - P-rom: 0 m² - S-rom: 16 m²

S-rom inkluderer: Bod, bod 2 og bod 3.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Rommet som på tegning er godkjent som soverom er i dag benyttet som stue. Entreen er delt opp slik at deler av rommet er benyttet som bad/toalettrom. Ulovlige tiltak vil kommune kunne kreve forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Byggeår og byggemåte

1970 i følge Bygland kommune.

Hytta er fundamentert på noe ringmur og pilarer av Leca, stein og betong direkte på stedlige masser. Hytta har liggende trekledning. Undertak av takbord, papp, sløyfer og lekter tekket med stålplater. Takkonstruksjonen er en plassbygget saltakkonstruksjon av taksperrer, med litt lufting fra gesims. Se forøvrig tilstandsrapport.

Oppvarming

Peis og gassovn. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Hytta er forsikret i Frende med polisenummer 36242483787. Årlig forsikringspremie utgjør kr. 4 597,-.
Det gjøres oppmerksom på at hytta er ryddig og rengjort før visning, og at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.
Naboeiendom (gnr. 34 bnr. 91) har ytret ønske om å anlegge vei frem til sin hytte. Veien vil bli forlenget fra parkeringsplass. Han ønsker å sette i gang med dette om ca. 3 uker ihht korrespondanse med selger. Dersom kjøper ønsker å benytte veien naboen lager og eventuelt forlengelse, vil kostnaden deles mellom eiendommen. Dette må avklares ytterligere med eier av naboeiendommen. Det vil antageligvis kunne bli noe støy i forbindelse med anlegging av vei.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lars Tore Mesel den 01.06.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Hytte antatt oppført i 1970 og tilbygget i senere tid med alt på en flate, det er tilhørende bod som må totalrenoveres.
Noen oppgraderinger av røropplegg og bygningsdeler som har gått ut på sinn naturlige levetid må påregnes.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3:
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med
bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken. Det er registrert avvik med avtrekk. Det er ikke påvist noen form for ventilering av kjøkkenrommet (lukket rom).
Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.

TG2: (avvik som kan kreve tiltak)
Utvendig > Taktekking. Det er påvist bulker i enkelte metallplater på taktekking. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Takplater med noe varierende slitasje og manglende beslag i gradrenner.
Utvendig > Nedløp og beslag. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er påvist skader i beslagløsninger. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid på renner/nedløp/beslag er oppbrukt. Det er noe avvik med takrenner og manglende gradrenner samt noe alderslitasje på gjennomføringer i taket.
Utvendig > Veggkonstruksjon. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er noe vedlikeholdsbehov av utvendig overflater. Utvendige overflater har normal slitasje og med stedvis oppsprekking av kledningsbord samt stedvis noe avvik med utførelse.
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er noe manglede ventilering, åpent inn i isolasjonen fra gesimsen ut mot vannet samt litt mindre skjevheter.
Utvendig > Vinduer. Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Vinduer med normal alderslitasje med tanke på alder.
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Terrassedekke og rekkverk med litt slitasje og behov for noe overflatebehandling.
jøkken > Overflater og innredning > Kjøkken. Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Noe alderslitasje samt skade på benkeplate.
Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc. Dusjkabinett med avløp ut i terreng.
Tekniske installasjoner > Vannledninger. Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger.
Tekniske installasjoner > Ventilasjon. Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank. Alder og tilstand på varmtvannstank er ukjent og opplegget er ikke utført av fagperson.
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter. Det er ikke tilgang under hele hytta, så kun tilgjengelig mur, stien og pilarer langs hytta er observert.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæring:
2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Det er satt inn snurredass i 2010.
5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjellere? - I uthus, utett tak.
7. Kjenner du til om det er/har vært f. eks sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? - Noen gulv er ikke helt lige.
8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter eller skadedyr i boligen som: rotter, maur eller ligende? - Mus på loft om vinteren/maur.
10. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garajse/tak/fasade? - Utett tak på uthus.
13. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeider som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f- eks på drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? - Godkjent tilbygging.
15. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av eiendommens omgivelser? - Evt etablert av ny vei. Nabo avklaring vedr ombygging.
19. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen? - Tilbygg 2008.
22. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f. eks rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? - Vedlegg, dok 988601 vedrørende tinglyste rettigheter. 

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Hytta er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Flott beliggende sommerhytte langs fjorden med nydelig utsikt og kun få meter ned til bademuligheter og båtfeste på flytebrygge. Fine forhold for båtkjøring og fiske rett utenfor døren. Hytta ligger i rolige og usjenerte omgivelser på Skomedal, langs rv9. Det er ca. 7 minutter til Bygland med dagligvarebutikk og bensinstasjon. Det er ca. 30 minutter til Evje sentrum med en rekke fasiliteter. Her finner du blant annet flere dagligvarebutikker, butikker, bakeri, apotek og vinmonopol. Flotte skiløyper og alpinsenter finner du på Brokke, ca. 40 minutter fra hytta.

Tomt

Areal: 1 012 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Det foreligger tinglyst rett til 2 parkeringsplasser ca. 30 meter fra hytta.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger ferdigattest for tilbygg datert 21.01.2011.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til nåværende fritidsboliger, tilhører disposisjonsplan gnr. 34 bnr.3, ikrafttredelse 30.09.1972. Denne disposisjonsplanen er i samarbeid med ny kommuneplan foreslått opphevet. Gjeldende arealplan er kommuneplan. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Privat vei. Nåværende eier har ikke hatt noen kostnader til veien de siste 15 årene som de har eid hytta, men det fremkommer av tinglyst avtale at hytteeier bekoster vedlikehold av vei og parkering sammen med nabohyttene. Veien brøytes ikke på vinteren. Hytta har innlagt vann fra pumpe i fjorden. Det ligger vanntank på loft i hytta. Vannet varmes opp av gass. Avløp går til grunnen. Dette er ikke en godkjent løsning.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr: 1857/800014-1/93, tinglyst 10.10.1857 - Fredningsvedtak. (Dokumentet finnes ikke hos Statens Kartverk. Megler har ikke klart å innhente dokumentet og er ikke kjent med innholdet i denne heftelsen).
Dagboknr: 1983/101163-1/93, tinglyst 28.03.1983 - Rettighet (Heftelsen er oveført fra hovedbruket ved fradeling og anses å ikke ha betydning for eiendommen. Megler har ikke undersøkt dette ytterligere).
Dagboknr: 1993/1266-3/93, tinglyst 29.01.1993 - Bestemmelse om jaktrett (Heftelsen er overført fra hovedbruket ved fradeling og anses å ikke ha betydning for eiendommen. Megler har ikke undersøkt dette ytterligere).

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Dagboknr: 2015/988601-3/200, tinglyst 26.10.2015 - Bestemmelse om veg
Dagboknr: 2015/988601-4/200, tinglyst 26.10.2015 - Bestemmelse om parkering
Dagboknr: 2015/988601-5/200, tinglyst 26.10.2015 - Bestemmelse om båtplass

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

980 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 980 000,-)) 40 370,- (Omkostninger totalt) 1 020 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 2 219 pr. år
De kommunale avgiftene inkluderer hytterenovajson kr. 1 794,- og feiing kr. 425,-.

Eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Setesdalsvegen 2276, Gnr. 34 Bnr. 95 i Bygland kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap og komfyr (gass).
Hytta selges møblert med unntak av personlige eiendeler.
Hytta er ferdig ryddet og rengjort til visning og blir ikke ytterligere ryddet eller rengjort til overtagelse.
Båt med motor, samt kano kan følge med om ønskelig etter avtale med selger.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 57 03 07.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

17-22-0046

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/17-22-0046. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Maria Stornes, tlf. 90 57 03 07

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 900 000,-) (Kr.49 000) Tilrettelegging (Kr.14 500) Digital grunnpakke Fritid (Kr.2 990) Totalt kr. (Kr.76 975)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3053362